Hälso- och sjukvård 1, upplaga 1

Författare

Johan Strömberg

Huvudförfattaren Johan Strömberg, är leg. sjuksköterska och vårdlärare. Som vårdlärare har han främst undervisat inom akutsjukvård och ambulanssjukvård. För närvarande arbetar Johan som skolledare med ansvar för vård- och omsorgsutbildningen inom vuxenutbildningen och som avdelningschef för Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad (AVA), båda i Skövde kommun.

Han har tidigare författat böckerna Akutsjukvård samt Räddningsmedicin för Sanoma Utbildning.

Anna-Karin Axelsson

Medförfattare Anna-Karin Axelsson är gymnasielärare och skolledare. Hon har bedrivit universitetsstudier i forsknings- och vetenskapsteori samt har initierat och utvecklat underlag för validering i vård- och omsorgsprogrammet.

Hon har tidigare givit ut böckerna Hälsopedagogik samt Pedagogiskt ledarskap på Sanoma Utbildning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration