Hälso- och sjukvård 2, upplaga 1

Om serien

Boken beskriver olika sjukdomar, deras symtom, hur de diagnostiseras samt hur den medicinska behandlingen och omvårdnaden ser ut.

Eleven får också en inblick i områden såsom operationssjukvård, smärta och smärtbehandling, termiska skador och hur de behandlas samt kroppens vätske-, syra-basbalans och energibehov.

Ett kapitel beskriver också olika medicintekniska moment som undersköterskor kan få utföra genom delegering samt vissa undersökningar där de kan få assistera den undersökande läkaren.

Dela Hälso- och sjukvård 2, upplaga 1: