Serie

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2 är läromedlet för dig som önskar att dina elever ska få med sig maximalt med avgörande kunskaper inom området ut på APL och in i yrkeslivet!

series-hero image text

Om serien

Omvårdnad 2, upplaga 1

Omvårdnad 2 har ett väl genomtänkt upplägg och ett tydligt språk som gör att eleven kan tillgodogöra sig nya kunskaper i omvårdnad. Boken beskriver bland annat orsak, symtom och undersökningsmetoder vid olika sjukdomstillstånd och ger eleven kunskap om aktuell behandling och omvårdnad. Rehabilitering, habilitering och pedagogiskt förhållningssätt ingår, samt evidensbaserad kunskap om medicintekniska uppgifter för patientsäker tillämpning.

Omvårdnad 2

Bokens syfte är att ge eleverna kunskaper om ramar och teorier kring omvårdnadsyrken, dokumentation och om användning av IT samt om vanliga sjukdomar och skador och deras behandling. Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter. 
Omvårdnad 2 är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet men kan lika gärna användas för andra utbildningar inom ämnet. 

Boken innehåller följande kapitel:

1. Hälso- och sjukvårdens organisation
2. IT, dokumentation och avvikelsehantering
3. Omvårdnad - teoretiska grunder
4. Sjukdomar
5. Infektionssjukdomar
6. Andningsorganens sjukdomar
7. Mag- och tarmkanalens sjukdomar
8. Frakturer och skallskador
9. Nervsystemets sjukdomar
10. Rehabilitering, habilitering och ergonomi
11. Medicintekniska uppgifter
12. Provtagningar
13. Oxygenbehandling och sugning
14. Sondmatning och skötsel av stomier
15. Kateterisering

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns boken inläst.

Läs mer om Övningsmästaren

Onlineböcker

Omvårdnad 2 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Läs mer om våra onlineböcker

Författarna

Kjell Hjelm har flera års erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorg och ambulanssjukvård och har varit lärare både på gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Numera arbetar han som biträdande rektor för gymnasiala yrkesutbildningar.

Caroline Key är leg. sjuksköterska och vårdlärare samt Silviasjuksköterska med specialisering inom demensvård. Hon har erfarenhet av vård både i Storbritannien och Sverige och från både Komvux och yrkeshögskola som utbildningsledare och lärare.

Film

I filmen finns fördjupande information om serien Omvårdnad.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga