Omvårdnad 2, upplaga 1

Om serien

Omvårdnad 2 har ett väl genomtänkt upplägg och ett tydligt språk som gör att eleven kan tillgodogöra sig nya kunskaper i omvårdnad. Boken beskriver bland annat orsak, symtom och undersökningsmetoder vid olika sjukdomstillstånd och ger eleven kunskap om aktuell behandling och omvårdnad. Rehabilitering, habilitering och pedagogiskt förhållningssätt ingår, samt evidensbaserad kunskap om medicintekniska uppgifter för patientsäker tillämpning.

Dela Omvårdnad 2, upplaga 1: