Serie

Omvårdnad

Omvårdnad 1 är läromedlet för dig som önskar att dina elever ska få med sig maximalt med avgörande kunskaper inom området ut på APL och in i yrkeslivet!

series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Omvårdnad, upplaga 1

Omvårdnad 1 ger eleven grundläggande kunskaper i omvårdnad samt alla de moment som ingår i personlig vård liksom även kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och hur omvårdnaden ser ut i samband med dessa.

Omvårdnad 1

Boken syfte är att ge eleverna kunskaper om att arbeta i ett omvårdnadsyrke, kunskaper om vanliga arbetsuppgifter, vad ett etiskt förhållningssätt innebär samt om vanliga sjukdomar och deras behandling. Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.
Boken är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet men kan lika gärna användas för andra utbildningar inom ämnet.

Boken innehåller följande kapitel:

1. Omvårdnadsarbete
2. Omvårdnad i ett historiskt perspektiv
3. Kommunikation
4. Bemötande
5. Arbetsmiljö
6. Hjälpmedel och IT-stöd
7. Arbetsställningar och förflyttningsteknik
8. Basala hygienrutiner
9. Personlig vård
10. Mat, dryck och vila
11. Lagar och andra bestämmelser
12. Biståndsbedömning, vårdplanering, dokumentation och rapportering
13. Observationer, värdering och prioritering
14. Hjärt- och kärlsjukdomar
15. Neurologiska sjukdomar
16. Diabetes
17. Cancersjukdomar
18. Omvårdnad i livets slutskede

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns bokens texter som ljudfiler och övningar till alla bokens avsnitt. Övningarna hjälper eleverna att repetera det som de läst och att träna på centrala ord och begrepp. Övningsmästaren är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Läs mer om Övningsmästaren

Heldigital lösning i Kampus

Omvårdnad 1 finns som en heldigital lösning i Kampus. Den heldigitala versionen innehåller en kopia av den tryckta boken, en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor och självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Skolbesök för presentation av digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Onlineböcker

Omvårdnad 1 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Läs mer om våra onlineböcker

Författare

Kjell Hjelm har flera års erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorgen och ambulanssjukvården och har varit lärare både på gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Numera arbetar han som biträdande rektor för gymnasiala yrkesutbildningar i Södertälje kommun.

Film

I filmen finns fördjupande information om serien Omvårdnad.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga