Serie

Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi är ett brett och komplext ämne, därför har vi skapat en serie som på ett strukturerat och djuplodande sätt presenterar viktiga kunskaper som eleverna kommer att ha nytta av både på APL och i sitt framtida yrkesliv.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Anatomi och fysiologi, upplaga 1

Böckerna har ett omfattande innehåll men tack vare den tydliga strukturen är det ändå lättillgängligt och tydligt. Varje kapitel innehåller kontrollfrågor som eleven kan använda under läsningen, sammanfattningar och övningsuppgifter.

Serien är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet men passar också bra för andra utbildningar med fokus på anatomi och fysiologi.

Anatomi och fysiologi 1

Boken är anpassad för kursen Anatomi och fysiologi 1 på Vård- och omsorgsprogrammet. I boken får eleverna lära sig om cellen och kroppens olika vävnader, organ och organsystem, huden och andra hinnor, rörelsesystemet, nervsystemet, andningssystemet, cirkulationssystemet och blodet, det endokrina systemet, matspjälkningssystemet samt njursystemet och urinvägarna. Grundläggande kunskaper om smittskydd, vanliga mikroorganismer samt läkemedel ingår också.

Anatomi och fysiologi 2

Boken är anpassad för kursen Anatomi och fysiologi 2 på Vård- och omsorgsprogrammet. I boken får eleverna lära sig om immunsystemet, fortplantning, människans utveckling från foster till ålderdom, människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar. Även vanliga läkemedel, deras verkningssätt samt enklare läkemedelsberäkning beskrivs.

Digitala komplement

På Övningsmästaren.se finns seriens texter inlästa. Utöver ljudfiler finns även ord- och begreppsträning tillgänglig till varje kapitel i Anatomi och fysiologi 1.

Läs mer om Övningsmästaren

Onlineböcker

Både Anatomi och fysiologi 1 och Anatomi och fysiologi 2 finns tillgängliga som onlineböcker. Onlineböckerna är digitala kopior av de tryckta böckerna.

Författare

Rosita Christensen
Rosita är utbildad i fysiologi vid Karolinska Institutet och är legitimerad naprapat. Hon har arbetat som undersköterska inom bland annat intensivvård och geriatrik.

Kristina Ohlsén
Kristina är legitimerad sjuksköterska specialiserad inom anestesi och medicin/kirurgi och har erfarenhet av undervisning inom bland annat farmakologi, läkemedelsberäkning och infektionssjukvård.

Både Kristina och Rosita arbetar som adjunkter på Karolinska Institutet.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga