Anatomi och fysiologi, upplaga 1

Om serien

Anatomi och fysiologi, upplaga 1

Böckerna har ett omfattande innehåll men tack vare den tydliga strukturen är det ändå lättillgängligt och tydligt. Varje kapitel innehåller kontrollfrågor som eleven kan använda under läsningen, sammanfattningar och övningsuppgifter.

Serien är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet men passar också bra för andra utbildningar med fokus på anatomi och fysiologi.