Serie

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1, läromedlet för dig som vill att dina elever ska få med sig maximalt med kunskap om allt vad hälso- och sjukvård innebär!

series-hero image text series-hero image text

Om serien

Hälso- och sjukvård 1, upplaga 1

Hälso- och sjukvård 1 ger eleven grundläggande kunskaper om folkhälsoarbete samt de frisk- och riskfaktorer som har inverkan på människors hälsa och livskvalitet.

Hälso - och sjukvård 1

Boken ger en tydlig och djuplodande beskrivning av hälso- och sjukvård samt av uppgifter som eleven kan komma att utföra på APL eller i sitt framtida yrkesliv. Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.

Boken innehåller följande kapitel:

1. Hälso- och sjukvårdens arbete
2. Folkhälsoarbete
3. Hälsa- och hälsovård
4. Hälso- och sjukvård
5. Observation, dokumentation och rapportering
6. Etik i hälso- och sjukvård
7. Kris och krishantering
8. IT som hjälpmedel
9. Medicintekniska uppgifter
10. Medicinteknisk och annan utrustning
11. Rehabilitering, habilitering, egenvård och vårdplanering
12. Hjälp vid akuta situationer

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns bokens texter som ljudfiler och övningar till alla bokens avsnitt. Övningarna hjälper eleverna att repetera det som de läst och att träna på centrala ord och begrepp. Övningsmästaren är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Läs mer om Övningsmästaren

Heldigital lösning i Kampus

Hälso- och sjukvård 1 finns som en heldigital lösning i Kampus. Den heldigitala versionen innehåller en kopia av den tryckta boken, en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor och självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Läs mer om Kampus
Skolbesök för presentation av digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Onlinebok

Hälso- och sjukvård 1 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Läs mer om våra onlineböcker

Författare

Johan Strömberg är utbildad sjuksköterska och har arbetat som vårdlärare och skolledare. I dag är han avdelningschef inom den kommunala vuxenutbildningen i Skövde. Han har dessutom varit med och utvecklat ett flertal kurser inom bland annat Räddningsmedicin och Skydd och säkerhet.

Anna-Karin Axelsson är gymnasielärare och skolledare. Hon har bedrivit universitetsstudier i forsknings- och vetenskapsteori samt initierat och utvecklat underlag för validering i Vård- och omsorgsprogrammet.

Film

I filmen finns fördjupande information om serien Hälso- och sjukvård.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga