Koll på matematik 4-6 och Lgr22

I och med att Lgr22 börjar gälla höstterminen 2022, så har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i matematik, och jämfört med innehållet i Koll på matematik 4-6.

Det inte är så stora förändringar, så lärare och elever kan fortsätta att använda Koll på matematik 4-6 och vara trygga med att allt innehåll i Lgr22 behandlas.

Produkter i serien

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration