Serie

Koll på matematik 4-6

Koll på matematik 4-6 är en serie som bäddar för ett rejält matematiklyft. Koll på matematik är ett livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Välkomna till Koll på programmering

Koll på programmering innehåller åtta korta introduktionsavsnitt till plattformen Scratch. Om du vill använda klippen tillsammans med dina elever kan det vara bra att först skapa elevkonton till dem så att de kan spara det de programmerar.

Produkter i serien

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration