Serie

Koll på matematik 4-6

Koll på matematik 4-6 är en serie som bäddar för ett rejält matematiklyft. Koll på matematik är ett livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Koll på matematik 4-6, upplaga 1

Koll på matematik är ett inspirerande basläromedel i matematik för åk 4–6 som ger eleverna möjlighet att utveckla samtliga matematiska förmågor. Här ges även förutsättningar att bli medveten om sin egen kunskapsutveckling genom självbedömningsverktyget Mattekollen. Med Koll på matematik 4–6 arbetar eleverna utifrån Lgr22, mot betygskriterierna i åk 6.

Komponenter i serien

Serien Koll på matematik 4-6 består av 6 stycken elevböcker, en för varje termin. Varje elevbok innehåller fem kapitel där varje kapitel består av tre avsnitt.

Elevböckerna finns även i ett A4-format och möjliggör för eleverna att skriva i. Upplägget i Skriva-böckerna är detsamma som i de andra elevböckerna och de kan därför användas helt parallellt i undervisningen. Det som skiljer är att Skriva-böckerna innehåller skrivrader och skrivrutor, att det finns extra Träna mera, samt mer bildstöd. Dessutom finns sidor med blandade uppgifter i stället för fördjupningssidorna. Facit till Skriva-böcker finns under fliken Nedladdningsbart material.

Till varje elevbok finns en läxbok, ett facit, en onlinebok och digital färdighetsträning i Bingel. För elever som behöver mer utmaningar finns det även en fördjupningsbok för varje årskurs.

Till respektive elevbok finns det en lärarguide. Serien Koll på matematik 4-6 finns även i ett heldigitalt format i plattformen Kampus. För mer information om den heldigitala versionen, se fliken Digitalt.

Pedagogiskt upplägg

Koll på matematik ger eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. Materialet är tydligt och lätt att använda och skapar en god och varierad undervisning.

Varje kapitel har en grundkurs som är uppdelad i tre avsnitt.

Introduktionsuppslaget till varje kapitel innehåller öppna frågor i syfte att skapa förförståelse inför ett kapitel och uppmuntra till att tänka och prata matematik. Där finns Mattekollen 1 som är en självskattning för att se vad eleven redan kan.

Välj bland förmågorna

Efter varje avsnitt i grundkursen kommer "Välj bland förmågorna". Dessa sidor innehåller samma matematikinnehåll som har behandlats i avsnittet innan men är sorterade utifrån de olika förmågorna. Här väljer eleven antingen själv eller i samråd med läraren.

Mattekollen

När alla avsnitt är avklarade kommer Mattekollen 2 där eleven och läraren med hjälp av en utvärdering får en tydlig bild av vad eleven kan och hur den ska gå vidare. På så vis får eleverna arbeta på sin nivå och tar aktiv del i sitt lärande.

Med hjälp av Mattekollen 2 går eleven vidare till Träna mer eller Fördjupning.

Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av kapitlets begrepp och metoder. Här finns också Mattekollen 3 där eleven gör en utvärdering av vilka kunskaper han/hon har utvecklat.

Längst bak i alla böcker finns en matris över betygskriterierna i matematik för åk 6. Med hjälp av den kan läraren förklara för eleven hur bedömningen går till och vad den grundar sig på. Eleven får då en möjlighet att själv bli medveten om vad som behöver utvecklas.

KPM4-6-merinfo-diagram-1180x435px.jpg

Välkomna till Koll på programmering!

Koll på programmering är en grundkurs i programmering i visuell miljö i plattformen Scratch. Utifrån avsnitten får eleverna även möjlighet att arbeta problemlösande. Efter grundkursen kan ni sedan tillsammans skapa egna projekt så eleverna dessutom får träna andra matematiska färdigheter

Till kursen

Film om programmering

I filmen får du veta mer om hur det fungerar att jobba med programmering i Koll på matematik åk 6.

Digital färdighetsträning i Bingel

Till Koll på matematik 4-6 finns digital färdighetsträning i Bingel. Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat.

Läs mer om Bingel

Digitalt

Digitaliseringen i skolan ger oss spännande möjligheter att erbjuda läromedel i nya format och det har vi tagit till vara på. Koll på matematik finns i en heldigital form i plattformen Kampus.

Läs mer om Koll på matematik Digital

Onlineböcker

Onlineböcker finns till alla elevböcker i åk 4-6. De är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Läs mer om våra onlineböcker

Författarna

Heléne Dalsmyr är legitimerad lärare för åk 1–7 i matematik och NO. Heléne har varit matematikutvecklare i Nässjö kommun och matematikhandledare i Matematiklyftet.

Eva Björklund är legitimerad lärare i matematik för åk F–9 och i NO för åk 1–7. Eva har varit matematikutvecklare i flera kommuner. Hon har även under flera år föreläst om sina metoder i matematikundervisning.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

Produkter i serien

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6