Serie

Koll på Samhället 4-6, version 1

Hur påverkas vi av olika normer? Hur gå det till när vi röstar i Sverige och vad får vi egentligen för skattepengarna? Svaren på detta och mycket mer finns i Koll på Samhället 4–6. Boken täcker hela det centrala innehållet för mellanstadiet i Lgr22.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Koll på Samhället 4-6, version 1

I Koll på Samhället inleds varje kapitel med en större samtalsbild som väcker nyfikenhet. Bilden ger eleverna möjlighet att reflektera över egna erfarenheter. Här finns även tydliga mål för kapitlet samt centrala ämnesord. Grundbokens texter knyter an till de fem centrala aspekter som kursplanens innehåll utgår från: de sociala, de ekonomiska, de politiska, de rättsliga och de mediala aspekterna. Kapitlen avslutas med en sammanfattning som hjälper eleverna att reflektera över sina kunskaper.

KPS-introduktion-1180x435px.jpg

Grundboken

Grundbokens koncisa texter är fördelade på sju arbetsområden som ni lätt hinner med under mellanstadiets sex terminer.

Grundbokens kapitel:

  • Du och samhället
  • Demokrati i Sverige
  • Våra medier
  • Pengar och ekonomi
  • Lagar i samhället
  • Mänskliga rättigheter
  • Nationella minoriteter

Aktivitetsboken

Aktivitetsboken innehåller olika typer av uppgifter som befäster och fördjupar elevernas kunskaper. Här kan de arbeta vidare på egen hand med stöd av grundboken.

Lärarguiden

Lärarguiden hjälper dig att planera din undervisning. För varje uppslag i grundboken finns förslag på genomgångar och frågor att samtala om. Här finns även kopieringsunderlag med uppgifter, prov, facit och ordlistor.

Digitala komplement

I Bingel finns digital färdighetsträning till Koll på Samhället 4–6.

Läs mer om Bingel

Appen Alva kan ni ladda ner gratis till mobiltelefoner och surfplattor. Med hjälp av den tryckta grundboken och Alva kan eleverna lyssna på de inlästa texterna, se filmer och använda de ordlistor som hör till bokens sju kapitel.

Läs mer om appen Alva

Klasspaket och Lärarpaket

Vi vill att fler ska få chansen att testa Lärarstöd+ och uppleva en smidigare undervisning. Därför kan du nu köpa klasspaket av Koll på Samhället. Paketen innehåller 20 elevböcker, en tryckt lärarguide och en skollicens av Koll på Samhället Lärarstöd+.

Vi erbjuder även lärarpaket som består av en lärarguide och en skollicens av Koll på Samhället Lärarstöd+.

Läs mer om paketen längre ner på sidan.

Filmer till varje kapitel

I appen Alva och i Lärarstöd Digital finns en kort film till varje kapitel. Filmerna tar upp ett centralt ämne ur varje kapitel. Här ser du ett exempel på en av filmerna, den handlar om medier.

Författarna

Jessica Gottberg är lärare, journalist och författare. Hon har bland annat arbetat med tv-produktion och lärarhandledningar på UR samt som barnlitteraturkritiker.

Per Bengtsson är journalist och författare. Han har bland annat arbetat på Kamratposten och på lärartidningar som Pedagogiska Magasinet, Specialpedagogik, Alfa och Origo. Per medverkar som författare till kapitel 2 i grundboken.

Caroline Lindfors är förstelärare i samhällsorienterade ämnen 4–9 och i digitalisering. Hon arbetar även med språkutvecklande arbetssätt som STL-handledare i Sollentuna kommun.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget