Koll på Samhället 4-6, version 1

Om serien

I Koll på Samhället inleds varje kapitel med en större samtalsbild som väcker nyfikenhet. Bilden ger eleverna möjlighet att reflektera över egna erfarenheter. Här finns även tydliga mål för kapitlet samt centrala ämnesord. Grundbokens texter knyter an till de fem centrala aspekter som kursplanens innehåll utgår från: de sociala, de ekonomiska, de politiska, de rättsliga och de mediala aspekterna. Kapitlen avslutas med en sammanfattning som hjälper eleverna att reflektera över sina kunskaper.

Dela Koll på Samhället 4-6, version 1: