Lärande och utveckling, upplaga 1

Om serien

Lärande och utveckling, upplaga 1

I Lärande och utveckling får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av den miljö vi växer upp i och hur vår personlighet utvecklas eller hämmas i samspel med andra.