Lust auf Deutsch, upplaga 1

Ett inspirerande läromedel avsett för Tyska 1 och 2 där träningen av den kommunikativa förmågan står i centrum. Här finns olika typer av texter kryddade med kuriosa som ger glimtar från vardagsliv och kultur i de tysktalande länderna.

Dela Lust auf Deutsch, upplaga 1:

Lust auf Deutsch, upplaga 1 (1 produkter)