Problemlösning: Till hur många glasskulor räcker varje glasspaket?

Den nya upplagan av Matematik Origo 1a och 2a fortsätter att vara ett läromedel som strävar efter att göra matematiken verklighetsnära och meningsfull. Som ett led i det har vi valt att fortsätta med våra omtyckta förstoringsglasuppgifter, där eleverna själva får uppskatta eller ta reda på information för att kunna lösa uppgiften. Den här uppgiften är hämtad från ett valbart geometriavsnitt. Missa inte att beställa ett utvärderingsexemplar av serien.

Lösning:

För att kunna lösa uppgiften behöver eleverna själva uppskatta vilken diameter en glasskula kan tänkas ha. Det gör att uppgiften inte har något bestämt svar, utan svaret beror på de antaganden eleverna har gjort. Vår erfarenhet är att det kan göra att eleverna både vågar och vill ta sig an uppgiften. Det gör också den här typen av uppgift ideal för att jämföra och diskutera elevlösningar.

En möjlig lösning till glasskuleproblemet är:

Origo_losning_undersida-serie_1.jpg

Att behöva urskilja vilken information som saknas för att uppgiften ska kunna lösas kan också öka förståelsen för själva matematiken.

Den nya upplagan av Matematik Origo 1a kommer under vårterminen och Matematik Origo 2a till höstterminen.

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!

Har du frågor om Matematik Origo som läromedel? Hör av dig till vår förlagsredaktör Emelie Reuterswärd via e-post: emelie.reutersward@sanomautbildning.se.