Matteboken Grundbok 2B

Författare
Birgitta Rockström, Marianne Lantz (Häftad, 2010)
Ämne
Matematik
Målgrupp
Grundskola F-3
Antal sidor
128
Utgivningsdatum
2010-06-22
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789162299385
Länk till serie:

151 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Den mycket uppskattade Matteboken finns nu i sin tredje upplaga, anpassad efter Lgr 11. Böckernas innehåll följer den nya kursplanen och ger eleverna en bra grund inför de nationella proven i årskurs 3. Varje grundbok innehåller fem kapitel. De fyra första inleds med en samtalsbild med kapitlets tema. Den ger tillfälle att prata matematik, att formulera matematiska problem och söka olika lösningar på dem. Förslag på frågor och samtalsämnen finns i lärarhandledningen.

Nedladdningsbart material

I böckerna för årskurs 1 behandlas:
- talområdet 0-100
- likhetstecknet
- additions- och subtraktionsbegreppen
- textuppgifter
- första additions- och subtraktionstabellerna
- hälften - dubbelt
- geometriska figurer
- mönster
- klockan
- pengar
- längdmätning
- stapeldiagram

I böckerna för årskurs 2 behandlas:
- talområdet 0-500
- tal i utvecklad form
- andra additions- och subtraktionstabellerna
- textuppgifter
- skriftlig huvudräkning, addition och subtraktion
- pengar
- klockan
- mönster
- geometriska figurer
- längdmätning
- multiplikationsbegreppet
- multiplikationstabeller (2:an, 5:an och 10:an)
- tabeller och diagram
- termometern
- vikt och volym

I böckerna för årskurs 3 behandlas:
- talområdet 0-10000
- avrundning och överslagsräkning
- textuppgifter
- pengar
- klockan
- geometriska figurer
- längdmätning
- almanackan
- division
- skriftlig huvudräkning, addition och subtraktion med tiotalsövergång
- additions- och subtraktionsalgoritm (jämsides med skriftlig huvudräkning)
- multiplikationstabeller (3:an, 4:an, 6:an - 9:an med ena faktorn högst 5)

Varje grundbok innehåller fem kapitel. De fyra första inleds med en samtalsbild med kapitlets tema. Den ger tillfälle att prata matematik, att formulera matematiska problem och söka olika lösningar på dem. Förslag på frågor och samtalsämnen finns i lärarhandledningen.
I grundböckerna för årskurs 2 och 3 finns textuppgifter intill samtalsbilden. De är avsedda att lösas gemensamt, så att eleverna tillsammans med läraren får utbyta tankar, resonera, fråga och förklara. Det talade språket är viktigt för att få förståelse för matematiska begrepp och sammanhang.


Även under det fortsatta arbetet med kapitlet är det viktigt att eleverna ofta får tillfälle att ”prata” matematik. Förslag på hur läraren kan gå igenom hur olika uppgifter kan lösas finns på motsvarande sida i lärarhandledningen. Elever som behöver det kan använda lämpligt laborativt material till vissa uppgifter, men målet är att så småningom frigöra sig från det konkreta materialet för att få möjlighet att träna det abstrakta tänkandet.
Det femte och sista kapitlet är ett "Räkna på egen hand"-kapitel med uppgifter som anknyter till tidigare genomgångna moment. Efter kapiteldiagnosen, som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen, kan de elever som visat bra resultat gå vidare till motsvarande sidor i det sista kapitlet. Den som behöver ännu fler uppgifter fortsätter i Extraboken.
Elever som visat svagt diagnosresultat behöver få mer lärarhjälp. Anvisningar och kopieringsunderlag för extra träning finns i lärarhandledningen.

Till varje grundbok hör en läxbok, med en läxa per uppslag. I grundboken finns hänvisning till motsvarande läxa i läxboken.

Facit

Klicka på omslagen för att ladda ner facit

 (PDF-dokument, 17,1 MB)

 (PDF-dokument, 15,1 MB)

 (PDF-dokument, 5,9 MB)

 (PDF-dokument, 5,4 MB)

 (PDF-dokument, 2,9 MB)

 (PDF-dokument, 20,7 MB)

 (PDF-dokument, 23,1 MB)

 (PDF-dokument, 6,7 MB)

 (PDF-dokument, 6,4 MB)

 (PDF-dokument, 5,9 MB)

Lärarhandledningar

Här laddar du ner lärarhandledningen till Matteboken 1  (PDF-dokument, 13,7 MB)

Här laddar du ner lärarhandledningen till Matteboken 2  (PDF-dokument, 14,5 MB)

Här laddar du ner lärarhandledningen till Matteboken 3  (PDF-dokument, 12,7 MB)

Författare

Birgitta Rockström

är folkskollärare och har under många år hållit föreläsningar i matematik på grundskolor, lärarhögskolor och matematikbiennaler. Tillsammans med sina elever har hon utvecklat metoden skriftlig huvudräkning, som är ett sätt att förenkla numeriska uttryck genom att utnyttja räknelagarna och sambanden mellan räknesätten. Den träning eleverna får i kreativt och logiskt tänkande gör att de även vid problemlösning hittar andra lösningar än de rent mekaniska.

Marianne Lantz

är lågstadielärare och arbetar sedan många år på Förslövs skola, i byn Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Hon tycker att det är intressant och spännande att ta reda på hur man arbetar med matematik på olika sätt och har bl.a. gjort studiebesök i U.S.A. Hon har också arbetat på mellanstadiet och med vuxenundervisning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration