Mer information

¡Qué bien! är ett nytt basläromedel i spanska årskurs 6-9, som följer de reviderade kursplanerna Lgr 22. ¡Qué bien! innehåller intresseväckande texter med en härlig layout. Övningarna är varierade med en naturlig språklig progression.

Letar du efter ett nytt läromedel som hjälper dina elever att utveckla sina förmågor på bästa sätt? Önskar du ett läromedel som underlättar för dig som lärare i din vardag, i undervisningen samt inför omdömen och betygssättning? Då är ¡Qué bien! ditt självklara val.

Allt-i-ett bok Åk 6

Till årskurs 6 finns en allt i ett-bok istället för textbok och övningsbok. Där kan eleven läsa texterna och svara på frågor och göra uppgifter direkt i boken. Den har ett lekfullt och färgglatt uttryck och innehåller förutom texter och övningar även sånger och spel. Fokus ligger på kommunikation och texterna stöds av riktigt med illustrationer och foton för att ge eleverna förförståelse och underlätta inlärningen. Boken, som är anpassad efter Lgr 22, består av fyra kapitel med vardera tre huvudtexter och en realiatext, även den på enkel spanska. I övningarna tränas förmågorna; läsa, skriva, lyssna och prata på olika sätt. I slutet av boken finns extratexter för de elever som behöver ytterligare utmaningar.

Textboken

Textboken består av fyra kapitel. Varje kapitel innehåller fyra texter samt ett avsnitt som handlar om den spansktalande världen. Realiatexterna behandlar både Spanien och Latinamerika. Texterna i varje kapitel har en naturlig språklig progression. Innehållet i texterna är avsett att väcka intresse och lust att lära sig spanska. Den fjärde kapiteltexten, soltexten, är en text som uppmuntrar till självständigt arbete och riktar sig till de elever som vill ha ytterligare utmaning. Efter varje kapiteltext finns en resurssida ¡Mira! där nya språkliga moment uppmärksammas. Här tas ny grammatik upp och den muntliga förmågan tränas i kommunikativa övningar.

Övningsboken

Upplägget i övningsboken är tydligt och följer en väl genomarbetad struktur. Varje kapiteltext inleds med hörövningen "Antes de empezar" där eleverna introduceras till kommande tema. Muntlig kommunikation uppmuntras och eleven övas kontinuerligt i att använda sig av strategier för kommunikation. Varje delkapitel avslutas med övningar som tränar de olika förmågorna.

Lärarmaterial och ljudfiler

I den digitala lärarhandledningen finns metodiska tips och förslag på lektionsgenomgångar samt kopieringsunderlag med kommunikativt fokus. Efter varje kapitel finns färdighetsprov med matriser. Dessa används för att följa elevernas nivå och individuella utveckling, ge dem formativ återkoppling samt ge läraren stöd inför omdömen och betygssättning. Ljudfilerna till textbokens texter finns på övningsmästaren.se och till övningsboken i lärarens ljudfiler. Både lärarhandledningen och lärarens ljudfiler säljs som digitala licenser och läraren har ett år på sig att ladda ner materialet och kan sedan fortsätta använda det följande läsår.

Övningsmästaren

Eleverna kan också lyssna på texterna, träna ord och fraser samt göra övningar på Övningsmästaren. Materialet är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration