Mer information

Mer information

Privatjuridik är avsedd för kursen Privatjuridik (100 poäng) på gymnasieskolan. Boken är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok.

Efter en översikt och introduktion av ämnet möter eleverna de rättsområden som kan sägas tillhöra privatjuridiken. Här får eleverna stifta bekanstskap med de juridiska regler som vi alla, förr eller senare, kommer i kontakt med i livets olika faser. Innehållet ger frihet att välja mellan olika undervisningssätt och kapitlen går även att studera i valfri ordning.
I Privatjuridik har stoffet fördjupats, nytt intressant material tillkommit och lärarmaterialet utökats och förstärkts med projektorbilder. Uppgifterna har ökat i antal och speglar dagens verklighet.

Språket, eleverna ska kunna förstå!
Språket i boken är lättbegripligt och väl genomarbetat för att eleverna ska förstå. Stor vikt läggs vid att förklara juridiska begrepp. Genom verkliga rättsfall och exempel ges eleverna möjlighet att möta juridiken i vardagsverkligheten. Uppgifterna är varierande och deras verklighetsanknytning levandegör ämnet. Bokens modeller och översikter ger överblick och underlättar elevernas förståelse för regelsystemen inom de olika rättsområdena.

Lärarmaterial
Lärarmaterialet innehåller kommentarer och lösningar till bokens alla uppgifter, kommentarer till kapitlen, prov, betygskrav och digitala bilder på bokens alla modeller för att underlätta genomgångar, extra uppgifter - stora och små - samt fördjupad fakta till läraren.

Innehåll
1. Vad är juridik?
2. Rättigheter
3. Lagar
4. Domstolar
5. Tvister
6. Familj
7. Arv
8. Köp och andra avtal
9. Konsumenträtt
10. Att bo
11. Lån
12. Inte betala
13. Skadestånd/försäkringar
14. Anställd
15. Internationell rätt
16. Brott och straff
17. Brottmål