ZickZack 4-6, version 1

Om serien

ZickZack, version 1 är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4–6. ZickZack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt informationssökning och källkritik.

Obs! Zick Zack Skrivrummet finns numera i en reviderad version, version 2. ZickZack Läsrummet revideras just nu och utkommer med början 2022.

ZickZack finns även för nyanlända och är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9.

Dela ZickZack 4-6, version 1:

Produkter i serien

ZickZack 4-6, version 1

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6