ZickZack 4-6, version 1

ZickZack, version 1 är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4–6. ZickZack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt informationssökning och källkritik.

Obs! Zick Zack Skrivrummet finns numera i en reviderad version, version 2. ZickZack Läsrummet revideras just nu och utkommer med början 2022.

ZickZack finns även för nyanlända och är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9.

Dela ZickZack 4-6, version 1:

ZickZack 4-6, version 1 (1 produkter)

ZickZack 4-6, version 1 årskurs 4 (12 produkter)

ZickZack 4-6, version 1 årskurs 5 (12 produkter)

ZickZack 4-6, version 1 årskurs 6 (12 produkter)