ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4–6. ZickZack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt informationssökning och källkritik.

ZickZack finns även för nyanlända och är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9.

Dela ZickZack 4-6:

ZickZack 4-6 (2 produkter)

ZickZack 4-6 årskurs 4 (12 produkter)

ZickZack 4-6 årskurs 5 (12 produkter)

ZickZack 4-6 årskurs 6 (12 produkter)