Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

ZickZack 4-6, version 1

Om serien

ZickZack, version 1 är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4–6. ZickZack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt informationssökning och källkritik.

Obs! Zick Zack Skrivrummet finns numera i en reviderad version, version 2. ZickZack Läsrummet revideras just nu och utkommer med början 2022.

ZickZack finns även för nyanlända och är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9.

Dela ZickZack 4-6, version 1:

Produkter i serien

ZickZack 4-6, version 1

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6