Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Lgr22 och ZickZack, version 1

En av förbättringarna i version 2 av både Skrivrummet och Läsrummet är att de är anpassade till Lgr22. Kanske uppkommer då frågan:

Hur gör vi om vi redan har version 1 av ZickZacks rum? Kan vi fortsätta med dem ett tag till? Hur väl fungerar de mot Lgr22?

Självklart rekommenderar vi att ni byter till version 2 så snart det är möjligt. Den versionen är bättre anpassad till Lgr22. Men version 1 fungerar fortfarande bra. Det centrala innehåll som ska ligga till grund för planeringen av undervisningen i svenska och svenska som andraspråk finns med även i version 1. Bedömningsunderlagen för Läsa och Skriva är däremot utarbetade utifrån Lgr11.

Här kan du ladda ner ett bedömningsunderlag som stämmer med Lgr22  (PDF-dokument, 413 kB).

Produkter i serien

ZickZack 4-6, version 1

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration