Snart är nya upplagan av Matematik Origo här 

Hör vad redaktionen har att säga om de nya böckerna!

Från och med höstterminen 2021 ska Sveriges gymnasielärare i matematik arbeta utifrån en ny ämnesplan. Därför ger vi nu ut en ny upplaga av Matematik Origo som är anpassad till den nya ämnesplanen.

Varför vi valt att revidera om böckerna och vilka förbättringar vi ser med den nya upplagan.

Från och med höstterminen 2021 ska Sveriges gymnasielärare i matematik arbeta utifrån en ny ämnesplan. Därför ger vi nu ut en ny upplaga av Matematik Origo som är anpassad till den nya ämnesplanen. Vi stryker moment som inte längre finns med i det centrala innehållet, till exempel geometrikapitlet i Origo 1b, och lägger till nya moment som tillkommit, till exempel avsnitt om formler i kalkylprogram i Origo 1c och statistisk signifikans i Origo 1a. Dessutom lägger vi till nytt material om programmering och digitala verktyg.

När vi har gjort den nya upplagan har det varit viktigt för oss att göra en serie matematikböcker som passar många olika matematikklassrum och elever med olika förkunskaper. Därför innehåller den nya upplagan enklare ingångar på Nivå 1, så att alla elever ska kunna komma igång. Samtidigt upplever vi att kraven på de nationella proven har höjts sedan 2011. Därför har vi även arbetat med uppgifterna så att de ska möta dessa krav. Man kan säga att vi har anpassat svårighetsnivån både nedåt och uppåt, så att alla elever, oavsett förkunskaper eller ambitionsnivå, ska kunna arbeta och utvecklas med Matematik Origo.

En annan skillnad är att Blandade uppgifter i slutet av varje kapitel i Origo 1b och 1c, nu innehåller uppgifter från alla de föregående kapitlen. Det gör att eleverna får en kontinuerlig repetition av tidigare kunskaper. Tanken är att en sådan regelbunden repetition hjälper eleverna att befästa kunskaperna och gör att de sätter sig i långtidsminnet. Vi vill ju att eleverna ska lära för livet!

Vad som särskiljer Origo-serien jämfört med andra läromedelsserier i Matematik.

Matematik Origo kommer att fortsätta vara en matematikserie som sätter förståelse, problemlösning och resonemang i centrum. Detta syns bland annat i vår strävan att göra genomgångar och exempel begripliga för alla, utan att för den skull väja för det som elever kan uppfatta som svårt.

En unik komponent i Matematik Origo är det omfattande och gedigna lärarmaterialet. Till den nya upplagan kommer vi att uppdatera både Lärarguider och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Lärarguiderna är skrivna för att göra det enklare och effektivare att använda Matematik Origo och följer elevboken, uppslag för uppslag, med tips, idéer och inspiration till din undervisning. Vi har fått mycket positiv återkoppling om våra Lärarguider, så det var inte ett svårt beslut att fortsätta med dem!

I kopieringsmaterialet PÖA till Origo 1a har det tidigare funnits två prov till varje kapitel  – ett prov som testar elevernas kunskaper mot betygsstegen E–A och ett prov som endast testar elevernas kunskaper på E-nivå. Det har varit ett så omtyckt inslag att vi i den nya upplagan överväger att göra likadant till b- och c-spåret.

Emelie Reuterswärd, förlagsredaktör matematik
Lena Bjessmo, förläggare matematik och naturvetenskap
Thomas Aidehag förlagsredaktör matematik

Läs mer om den nya upplagan för
a-spåret
b-spåret
c-spåret
vux-spåret

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration