Digitala läromedel som gör skillnad för din planering

Intervju med Oskar, digitalt innehållsansvarig för Kampus.

Du har väl inte missat att vi har lanserat flera av våra populära läromedel i den nya digitala plattformen Kampus? Under höstterminen har många skolor provat att arbeta med beta-versionen av Kampus och till vårterminen lanserar vi fler ämnen och produkter.

Vi passade på och ställa några frågor till Oskar Lindmark som är digitalt innehållsansvarig för Kampus på Sanoma Utbildning och har jobbat 4,5 år inom företaget. Han är i grunden lärare i engelska och svenska och har tidigare bland annat varit ansvarig redaktör för serien Awesome, för åk 7–9 som nu finns i Kampus. Oskars huvuduppdrag är att se till att läromedlen passar bra in i ett digitalt format.

Oskar-Lindmark-Sanoma-Utbildning.jpg

Oskar Lindmark är digitalt innehållsansvarig för Kampus på Sanoma Utbildning.

Vad anser du är det som gör ett digitalt läromedel till ett bra läromedel?

Först och främst ska läromedlet vara anpassat efter nuvarande läroplan. Jag vill gärna se ett läromedel som innehåller aktuella texter och som utgår ifrån de senaste metoderna och forskningsrönen. Ett bra läromedel ska också ge lärarna valmöjligheter att välja det som passar just dem. Det ska vara enkelt att navigera i och ha en tydlig struktur. Ett stort plus är om materialet är intressant och allmänbildande för eleverna. Det hjälper att skapa intresse, uppmuntra till diskussion och skänker eftertanke. Det kan även ge eleverna nya perspektiv. Detta gäller såklart alla typer av läromedel, inte bara de digitala.

Varför rekommenderar du lärare att använda Kampus i sin undervisning?

Det är samma genomarbetade material i de digitala versionerna i Kampus som i de tryckta böckerna. Den stora fördelen är väl att du som lärare har möjlighet att planera och tydliggöra för eleverna vad de ska göra och inte göra direkt i Kampus. Att du även har möjlighet att lägga till eget material, till exempel videor och artiklar, är en väldigt bra funktion. Kampus blir som en blandning mellan ett planeringsverktyg och ett läromedel. Vi vet att lärare gärna blandar vårt material med sådant de hittar på nätet och sådant de skapar själva. Kampus fungerar som ett verktyg för att kunna få till den blandningen.

Vilka är de största fördelarna med Kampus?

Det bästa med Kampus är att allt finns samlat på ett och samma ställe. Du får samma omtyckta innehåll som i de tryckta böckerna. I moderna språk och engelska finns alla texterna inlästa så att eleverna har möjlighet att lyssna på texterna. Det underlättar också för elever med läs- och skrivsvårigheter. Uppgifterna är till så stor del som möjligt självrättande och på så sätt får eleverna direkt feedback på sina uppgifter. Att de har tillgång till Kampus oavsett om de är i skolan eller hemma är också en av de stora fördelarna.

Går det att kombinera Kampus med tryckta läromedel?

Ja, det går utmärkt att kombinera Kampus med tryckta böcker. Materialet i Kampus är samma som det i böckerna. Om man som lärare eller elev föredrar att läsa i den tryckta boken men vill göra övningarna i Kampus så går det bra.

Vilka läromedel finns i Kampus?

I nuläget har vi främst läromedel i språk för högstadiet i Kampus: i engelska Awesome 7-9, i franska Chez nous 7-9, i spanska Qué bien 7-8 och i svenska Spegla språket för årskurs 7. Därtill har vi för gymnasiet just nu titeln Ledarskap och organisation. Till vårterminen kommer vi även lägga till NO direkt-serien. Till nästa läsår fyller vi på med de resterande årskurserna för de ämnen som redan finns i Kampus samt de helt nya serierna Prio matematik och Matte direkt.

När du pratar med lärarna vad är det som de gillar mest med Kampus?

Jag får ofta höra är att det är superbra att lärarna hela tiden har tillgång till allt material inklusive lärarhandledningen. Lärarna gillar att de på ett enkelt sätt kan lägga in eget material och att allt finns på ett och samma ställe. Layouten är bra då lärare och elever tydligt ser vilka övningar som tillhör vilken text. Eleverna kan jobba i sin egen takt då lärarna inte behöver avbryta mitt i en lektion för att till exempel göra en hörförståelse, utan eleverna kan göra det efter hand i den takt som passar dem själva.

Slutligen, tror du är detta framtiden eller är digitala läromedel en fluga?

Vi har nått en punkt där de flesta lärare har testat någon form av digitalt läromedel och det är helt upp till var och en att välja det som passar deras arbetssätt. Men jag har svårt att se en framtid där vi inte kommer se några digitala läromedel överhuvudtaget. Det är och kommer bli en naturlig del av skolan att man jobbar digitalt på något sätt. Men samma utmaningar består som man alltid har haft som lärare.

Kampus – digital plattform för våra ledande läromedel

Med Kampus kan du planera och lägga upp din undervisning så att den passar dig och dina elever. Du kan välja vilka delar av läromedlet som du vill använda och i vilken ordning du vill ha dem. Som komplement kan du lägga till eget material i form av länkar och filer. Utifrån din egen planering kan du skapa en struktur och det blir lätt för eleverna att se vad de ska arbeta med och vad som förväntas av dem. I resultatvyn kan du hela tiden följa och se hur det går för din klass. Även eleverna får en tydlig överblick över sina resultat.

Boka ett skolbesök

Vill du veta mer om Kampus och vill komma igång och jobba mer digitalt med din klass? Boka ett skolbesök, så kommer vi till dig och dina lärarkollegor och hjälper er att sätta igång.