”Läromedlet är skrivet från grunden för dagens samhälle och dagens elever”

Nu finns äntligen hela Value-serien som heldigitalt läromedel! Därför har vi passat på att ta en pratstund med Anders och Mikael, två av författarna till Value. Här kan du läsa deras tankar om läromedlet och ta del av deras lektionstips inför terminsstarten.

Value är ett läromedel i företagsekonomi för gymnasiet och vuxenutbildningen som är skrivet från grunden och speglar det moderna samhället och dagens företagsekonomi. Innehållet är forskningsbaserat och bygger på aktuella exempel på företag, entreprenörer och frågeställningar som är viktiga för dagens unga.

Författarna bakom Value-serien är Mikael Ottosson, Anders Parment och Torbjörn Tagesson. De är alla universitetsforskare i företagsekonomi men med olika inriktningar. Tillsammans har de en rik erfarenhet från jobb som universitetslärare, gymnasielärare i ekonomiska ämnen, rådgivare åt stat, regioner, kommuner, företag och civilsamhällets organisationer.

Hej Mikael, berätta lite mer om dig själv!

- Jag arbetar som lärare och forskare vid Linköpings universitet och forskar om hur företag hanterar ökade krav på hållbarhet. Jag har även forskat om hållbar konsumtion och hur det påverkar företagsekonomi. På fritiden tränar jag löpning och styrketräning och reser gärna. Jag har även ett mycket stort intresse för aktiesparande och privatekonomi.

Och vem är du Anders?

- Jag arbetar som lärare och forskare vid Stockholms universitet, och forskar om samhällsförändringar som förändrade konsumentbeteenden, hållbarhet, nya generationer och nya sätt att umgås och kommunicera och hur det påverkar företagsekonomi. På fritiden läser, umgås och reser jag gärna. Alltid med kameran i fickan!

Torbjön Tagesson, som är den tredje författaren till Value, är professor i företagsekonomi med inriktning på externredovisning. Han har lång erfarenhet av arbete med redovisningsnormering och har skrivit ett flertal böcker om redovisning för både studenter och praktiker.

Varför kände ni att det fanns ett behov av läromedlet Value?

- Vi har upplevt att många av de som läser företagsekonomi på universitetet har med sig en syn på företagsekonomi från gymnasiet som inte speglar dagens samhälle och dagens företagsekonomi. Det är för mycket fokus på vinstdrivande företag – företagsekonomi praktiseras ju också i offentlig sektor och i civilsamhället – och förståelsen för företagsekonomins roll i hållbarhetsfrågor är liten. Vi ville därför använda våra kunskaper om både den klassiska företagsekonomin med kalkylering, redovisning, budgetar och organisationsteori och kombinera detta med aktuell forskningsbaserad kunskap om konsumentbeteende, hållbarhet och best practice i olika organisationer och branscher. Boken är rikligt kryddad med aktuella exempel från olika branscher, som vi tror att eleverna kan relatera till.

Att författarna bakom Value har gedigna företagsekonomiska erfarenheter märks väl i böckerna.

- Vårt stora intresse för entreprenörskap och hållbarhetsfrågor märker du när du läser texterna. De tre hållbarhetsdimensionerna – ekonomi, miljö och socialt – har en central plats och vi har tagit fram läromedlet med våra specialinriktningar inom hållbarhet som utgångspunkt: Mikael – miljömässig, Anders – social, och Torbjörn – ekonomisk hållbarhet. Vi använder genomgående exempel på företagande och entreprenörskap som unga kan relatera till.

Vilka var de största utmaningarna med att skriva böckerna?

- Utan tvekan de stora kunskapsklyftorna i skolan och samhället. Det är en utmaning att hitta rätt nivå i ett läromedel så att ämnet å ena sidan inte förvanskas men å andra sidan inte är torrt och trist. Vi har jobbat mycket med att fånga elevernas intresse för ämnet, och där tycker jag att vi har lyckats, vi tycker ju att företagsekonomi är riktigt roligt! säger Mikael.

- Samtidigt har vi tagit fram en rik mängd övningar som passar elever med olika förkunskaper och profil. En annan utmaning är att få ihop klassisk företagsekonomi med frågor som tillkommit senare, det har vi löst genom att ta med all klassisk företagsekonomi och samtidigt relatera det till aktuella exempel, säger Anders.

Berätta om boken, dess upplägg och innehåll.

- Läromedlet speglar dagens samhälle när det gäller mångfald och utmaningar så som stora sociala klyftor och ett polariserat medielandskap. Samtidigt har läromedlet en positiv grundton och förmedlar centralt kunskapsinnehåll på ett förhållandevis lättillgängligt sätt som gymnasister kan relatera till. Genomgående används exempel som elever känner igen, till exempel med influencers och varumärken som de gillar.

Vilka tror ni har störst nytta av läromedlet?

- Eleverna på sikt – men kanske mer omedelbart lärarna, som får stor hjälp med att göra företagsekonomi levande, kul och aktuellt för elever i dagens samhälle. Hela läromedlet är skrivet från grunden för dagens samhälle och dagens elever. Jag är generationsforskare och har genomfört en stor mängd forskning om ungdomar och har därmed mycket goda kunskaper om hur läromedel ska skrivas för elever i gymnasieåldern, säger Anders.

Slutligen, har ni något tips på en övning som kan väcka elevernas intresse vid terminsstarten?

- Börja med en aktuell samhällsfråga – polarisering, social hållbarhet och delningsekonomi, en organisation som fått dålig ekonomi, ett politiskt parti som gör ett katastrofval – eller låt gärna eleverna föreslå något de själva tycker är aktuellt och intressant. Vi skriver om många sådana frågor både i läromedlet och i de case som ligger på webben som handlar om aktuella utmaningar. Att titta in där nu och då och kolla efter aktuella case är en bra idé!

Value_blogg.jpg

Läs mer om Value Företagsekonomi 1

Läs mer om Value Företagsekonomi 2

Lektionstips!

Författarna har tagit fram flera lektionstips och case som belyser aktuella frågeställningar inom företagsekonomi och ger en fördjupning i ämnet. De passar bra att använda i klassrummet och finns att ladda ner under respektive titelsida ovan.

Är du nyfiken på fler tips och lektionsövningar? I lärarhandledningarna ges en mängd förslag på upplägg, övningar och tips på ytterligare fördjupningar.