Pi-dagen och Internationella matematikdagen

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över – inte minst i skolor. Firandet startades i USA och eftersom man där skriver datum i formen 3/14 (talet pi avrundas ju till 3,14) blev det just den här dagen.

Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π och för att båda maträtterna är cirkelformade).Syftet med att uppmärksamma dagen är att lyfta matematiken och dess betydelse.

Vi firar dagen genom att bjuda på fyra uppgifter hämtade från våra serier Koll på matematik F-3, Koll på matematik 4-6, Matte Direkt Triumf och Matte Direkt. Det är två uppgifter för lågstadiet och två uppgifter för mellanstadiet.

Ladda ner pdf:erna nedan och skriv ut till dina elever!

Koll på matematik 2A (PDF-dokument, 220 kB)

Pi-dagen_Kpm_2A_Page_1.png (PDF-dokument, 220 kB)

Koll på matematik 5A (PDF-dokument, 307 kB)

Pi-dagen_Kpm_5A_Page_1.png (PDF-dokument, 307 kB)

Matte direkt Triumf 2A (PDF-dokument, 284 kB)

Pi-dagen_MDT_2A_Page_1.png (PDF-dokument, 284 kB)

Matte Direkt 6B (PDF-dokument, 204 kB)

PI-dagen_MD_6B.png (PDF-dokument, 204 kB)