Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1

Om serien

Matte Direkt Triumf är ett nytt, modernt och inspirerande basläromedel för F–3 i Matte Direkt-serien. MD Triumf 1–3 består av elevböcker i tre nivåer där genomgångssidorna är identiska medan träningssidorna skiljer sig åt. Grön nivå passar de flesta elever, blå nivå är mer stöttande och röd nivå är mer utmanande. Det finns också flera komponenter, såsom tydliga och strukturerade lärarguider, testhäften med bedömningsstöd, Lärarstöd Digital samt digital färdighetsträning i Bingel.

Lärarstöd Digital (åk 1–3) innehåller, förutom alla delar från den tryckta lärarguiden även elevboken på alla tre nivåer. Matte Direkt Triumf F-klass Lärarstöd Digital är ett interaktivt undervisningsmaterial som innehåller en stor variation av aktiviteter med en återkommande struktur. Serien följer Lgr22.

Dela Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1:

Produkter i serien

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3