Matte Direkt Triumf är ett nytt basläromedel för F–3 i Matte Direkt serien. Matte Direkt Triumf är ett tydligt, lättanvänt material som är möjligt att anpassa efter olika behov. Matte Direkt Triumf består av tre olika böcker där delar av innehållet är på olika nivå. Till varje elevbok finns ett häfte med test och bedömningsstöd. Den digitala lärarguiden innehåller sånger, filmer och interaktiva övningar. I Bingel finns digital färdighetsträning.

Dela Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1: