Serie

Matte Direkt Triumf F-3

Triumf är ett inspirerande läromedel för F–3. Elevböckerna för åk 1–3 finns i tre nivåer för att ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga. I serien finns tydliga lärarguider, testhäfte, Lärarstöd Digital samt digital färdighetsträning i Bingel.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1

I Triumf upptäcker eleverna en spännande mattevärld tillsammans med kompisarna Milli, Mega och Giga. Mattekompisarna instruerar eleverna på ett roligt och finurligt sätt för att göra inlärningen fantasifylld och inspirerande. Triumf åk 1-3 har elevböckerna i tre nivåer för att individanpassa undervisningen.

Eleverna möter

-ett tydligt och inspirerande läromedel

-formativ bedömning enskilt och i grupp

-uppgifter anpassade till individuella behov

-förklarande filmer och sånger

-digitala övningar.

Elevböcker

Elevböckerna för årskurs 1-3 finns i tre nivåer för att ge eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Grön som passar de flesta, blå som stöttar och röd som utmanar. Genomgångssidorna är samma för alla men träningssidorna är nivåanpassade.

Lärarguide

I serien finns en tydligt och strukturerad lärarguide. Den innehåller lättöverskådliga lektionsplaneringar med formativ start, genomförande och formativa återkoppling. Det finns arbetsblad till varje kapitel och uppslag med facit till elevboken. Lärarguiden innehåller även tips på aktiviteter, fakta och stöd för formativ bedömning.

Test

Till varje elevbok finns ett häfte med test och bedömningsstöd. Uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna självbedömer sina kunskaper.

Triumf för förskoleklass

I förskoleklass finns allt undervisningsmaterial i Lärarstöd Digital. Här finns lättöverskådliga planeringar kopplade till Skolverkets kartläggning ”Hitta matematiken”.

En mattebok för alla

Elevboken finns i tre nivåer. Grön nivå passar de flesta, blå nivå är mer stöttande och röd nivå mer utmanande. En färgprick på bokens rygg visar vilken nivå det är. Inom varje kapitel finns gemensamma sidor medan träningssidorna är på olika nivå.

Träningssidor, grön nivå passar de flesta elever och är både utmanande och utvecklande.

Träningssidor, blå nivå stöttar eleverna med extra bildstöd och fler repeterande övningar.

Träningssidor, röd nivå utmanar eleverna med mer problemlösning och innehåller uppgifter inom ett högre talområde.

MDT-merinfo-uppslag1-1180x480px.png

Matte Direkt Triumf 3B

Matte Direkt Triumf 3B har ett unikt upplägg.

Den innehåller:

  • två vanliga kapitel
  • Genrepet - repetition uppdelat efter det centrala innehållet
  • Uppdrag - fyra spännande uppdrag med blandat matematiskt innehåll. Tränar kommunikations- och resonemangsförmåga.

MDT-merinfo-uppslag2-1180x480px.jpg

Matte Direkt Triumf för förskoleklass

Lärarstöd Digital för förskoleklass är ett interaktivt undervisningsmaterial. Lärarstödet innehåller en lättöverskådlig planering med koppling till Skolverkets kartläggning "Hitta matematiken".

Varje kapitel har ett elevnära tema knutet till ett specifikt matematiskt innehåll. Till varje kapitelstart finns en inspirerande illustration, en berättelse och interaktiva övningar som passar att göra i helklass.

I lärarstödet finns aktiviteter med en återkommande struktur med start, varierade uppgifter och avslut. Det finns också bland annat arbetsblad, interaktiva genomgångar samt sånger och förklarande filmer.

MDT-merinfo-uppslag2-1180x480px.png

Webbinarium

Här kan du titta på ett webbinarium om Matte Direkt Triumf. Det är Emma Ackebo Bäcker, redaktör, som tillsammans med författarna Pernilla Falck och Karin Bergwik går igenom serien.

Studiopresentation

Se en studiopresentation av Matte Direkt Triumf.

I studion finns författarna tillsammans redaktör och förläggare som berättar om upplägget i serien och vilka komponenter som ingår.

Nyhet! Läxböcker till hösten

Läxboken följer elevbokens terminsplanering med en läxa per vecka. Eleverna får möjlighet att repetera innehållet de arbetat med i skolan. Boken innehåller uppgifter på grundnivå (grön) och har en mer utmanande slutuppgift. Sist i läxboken finns en verktygslåda med bildstöd.

Redan nu finns Läxbok 1A och till skolstarten i höst kommer 1B samt läxböcker till årskurs 2 och 3.

Här kan du bläddra i ett smakprov

Digitala komplement

I appen Alva finns animerade filmer som förklarar matematiska begrepp och metoder. Appen innehåller även specialskrivna sånger som lyfter matematiska begrepp.

Läs mer om appen Alva

Till Matte Direkt Triumf finns även digital färdighetsträning i Bingel. Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt.

Läs mer om Bingel

Lärarstöd Digital

Lärarstöd Digital är ett interaktivt undervisningsmaterial som används med hjälp av storbildsskärm eller interaktiv skrivtavla. Lärarstöd Digital innehåller samtliga delar från den tryckta lärarguiden. Dessutom rymmer den elebvöcker på alla tre nivåer, interaktiva genomgångar och aktiviteter, digitala kapitelstarter, sånger och förklarande filmer.

Läs mer om Lärarstöd Digital

Författarna

Karin Bergwik är föreläsare, författare och lärare med mångårig erfarenhet av matematikundervisning.

Pernilla Falck är föreläsare, erfaren författare, lärarutbildare på Uppsala universitet och har mångårig erfarenhet av matematikundervisning.

Läs en intervju med författarna

Alla elever ska känna att de lyckas och kan.

Pernilla Falck och Karin Bergerwik, författare

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

Produkter i serien

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3