Serie

Champ 4-6

Engelska är ett spännande, roligt och omtyckt ämne. De välskrivna texterna och varierande övningarna i Champ engagerar och motiverar eleverna och bidrar till ett engelsktalande klassrum.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

För dig som lärare

Nedan finns exempel på övningar och kopieringsunderlag ur Champ som du fritt kan ladda ned. Det finns sånger, ett spel och en pjäs från Champ samt Extra Speaking. Du hittar även rättelser till Champ 5 Facit. Det finns även information om Lgr22.

Facit till Champ Extra Reading

Facit Champ Extra Reading 4  (PDF-dokument, 325 kB)

Facit Champ Extra Reading 5  (PDF-dokument, 393 kB)

Facit Champ Extra Reading 6  (PDF-dokument, 449 kB)

Sång ur Champ 4

Klicka här för att höra sången Twins (MP3-fil, 734 kB)

Klicka här för att få sångtexten i pdf-format (PDF-dokument, 154 kB)

Spel till Champ 4 Word game

Med repetition befäster man kunskaper men får också en chans att inse att man kan en hel del!

I lärarhandledningen till Champ 4 finns det ordspel som repeterar kapitlens glosor. Här får du möjlighet att titta på Pictionary/Word game och instruktionerna som finns efter kapitel 1-5.

Spelen kan användas både i grupper och parvis. Eleverna repeterar bl.a. genom att beskriva orden och använda dem i ett sammanhang.

Let's play!

Klicka här för att ladda ner underlag i pdf-format (PDF-dokument, 176 kB)

Pjäs från Champ 5

Klicka här för att lyssna på ljudet till pjäsen Get the ball rolling (MP3-fil, 6,7 MB)

Klicka här för att ladda ner pjäsen i pdf-format (PDF-dokument, 4 MB)

Champ 5 Facit rättelser

Klicka här för att ladda ner Champ 5 Facit rättelser (PDF-dokument, 350 kB)

Champ 5 Lärarhandledning, sid 83, rättelser (PDF-dokument, 64 kB)

Sånger ur Champ 6

Klicka här för att höra sången Chicken Race (MP3-fil, 1,6 MB)

Klicka här för att höra sången Canada (MP3-fil, 1,3 MB)

Klicka här för att få sångtexterna i pdf-format (PDF-dokument, 1,6 MB)


Champ Extra Speaking 4-6

Klicka här för att ladda ner ett urval av övningar och kopieringsunderlag (PDF-dokument, 4,8 MB)

Champ Extra Speaking är en lärarhandledning med 45 konkreta interaktionsövningar som är lustfyllda och engagerande och som tränar dina elever i att kommunicera på engelska och att använda språkliga strategier. Materialet ger många tillfällen för dig som lärare att lyssna på dina elever och följa deras språkutveckling.
Övningarna är indelade i följande kapitel:

  • Warm Up (10 övningar)
  • Discuss (13 övningar)
  • Role Play (8 övningar)
  • Speech (4 övningar)
  • Fun and Games (7 övningar)
  • End of Lesson (3 övningar)

Till varje kapitel finns kopieringsunderlag och exempel till övningarna. Det finns också förslag på hur alla övningar kan varieras. Materialet riktar sig främst till dig som undervisar i årskurserna 4-6 men de flesta övningarna går att variera och använda i alla årskurser. Champ Extra Speaking ingår i Champ-serien men går att använda som ett fristående material.

Lgr22

I samband med att Lgr22 började gälla höstterminen 2022 har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i engelska och jämfört med innehållet i Champ 4–6. Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta arbeta med materialet och vara trygga med att allt innehåll i Lgr22 behandlas. De uppdateringar som gjorts är i Lärarhandledningarna och finns för nedladdning nedan.

Ändringar för Lärarhandledning årskurs 4:

Sidorna 6–15, 46–49, 78–81, 112–115, 146–149 och 202–205  (PDF-dokument, 5,1 MB)

Ändringar för Lärarhandledning årskurs 5:

Sidorna 6–11, 12–15, 50–53, 94–97, 130–133 och 194–197  (PDF-dokument, 4,5 MB)

Ändringar för Lärarhandledning årskurs 6:

Sidorna 6–11, 12–15, 50–53, 90–93, 126–129 och 197–200  (PDF-dokument, 4,6 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration