Dynamiska duos

Samarbete är en självklarhet för dagens kunskapsorganisationer, men är ofta svårt att få till i praktiken. Boken beskriver ett banbrytande koncept som visar

hur ledning och chefer skapar de bästa förutsättningarna för kollegialt samarbete. Ett effektivt samarbete leder till förbättrad prestation, lägre sjukfrånvaro och ökad kreativitet.

Dela Dynamiska duos: