Serie

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik beskriver på ett enkelt och inkännande sätt läran om både det friska åldrandet och sjukdomar som kan drabba oss när vi blir äldre och förbereder eleverna för såväl APL som för deras framtida yrkesliv.

series-hero image text

Om serien

Gerontologi och geriatrik, upplaga 1

Gerontologi och geriatrik ger en bild av hur det är att åldras och vilka faktorer som påverkar om det blir en bra eller dålig process. Kroniska och akuta sjukdomstillstånd kombinerat med åldersförändringar ställer krav på både generell medicinsk kunskap och specialkunskap i gerontologi, geriatrik och på omvårdnad.

Gerontologi och geriatrik

Bokens syfte är att ge eleverna både praktiska och teoretiska insikter i ämnet för att ha en bredare kunskap och förståelse då de under sina APL-placeringar och i sitt framtida yrkesliv möter äldre patienter.

Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.

Boken innehåller följande kapitel:

1. Gerontologi – Åldrandet
2. Förhållningssätt och kommunikation
3. Äldre och sexualitet
4. Att vara anhörig och närstående
5. Äldre och vård- och omsorgsbehov
6. Rörelse, rehabilitering och funktionsbevarande insatser
7. Den äldre personens hälsoproblem
8. Geriatrik, sjukdomar och läkemedel hos äldre
9. Psykisk ohälsa hos äldre och äldrepsykiatri
10. Demens – en kognitiv sjukdom
11. Palliativ vård och kulturella aspekter

Ny lärarhandledning våren 2024

Under våren 2024 kommer elevboken att kompletteras av en lärarhandledning som stöttar läraren genom konkreta uppgiftstips och kopieringsunderlag. Lärarhandledningen skrivs av Marion Englaborn som bland annat är utbildad sjuksköterska, vårdlärare och vice ordförande för RFSL Göteborg.

Övningsmästaren

På Övningsmästaren.se finns bokens texter som ljudfiler och övningar till alla bokens avsnitt. Övningarna hjälper eleverna att repetera det som de läst och att träna på centrala ord och begrepp. Övningsmästaren är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Läs mer om Övningsmästaren

Skolbesök för presentation av digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Heldigital lösning i Kampus

Gerontologi och geriatrik finns som en heldigital lösning i Kampus. Den heldigitala versionen innehåller en kopia av den tryckta boken, en reglerbar uppläsningsfunktion med textmarkör, en inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor och självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Läs mer om Kampus

Onlinebok

Gerontologi och geriatrik finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Läs mer om våra onlineböcker

Vad jag än arbetat med har mitt hjärta alltid funnits hos de äldre.

Margareta Skog, författare till Gerontologi och geriatrik

Länktips

Det nationella forskningsprogrammet DöBra delar på sin hemsida mycket ny forskning inom äldrevård och palliativ vård och tillhandahåller också konkret arbetsmaterial som kan vara av intresse. Läs gärna mer på deras hemsida.

ROT Produktion har en vandringsutställning, bok och bank av pedagogiskt material som heter Årsrika. Detta material kan användas i undervisningen för att reflektera kring hur det är att åldras och att vara äldre. Läs mer på hemsidan.

Författare

Författare till Gerontologi och Geriatrik är Margareta Skog som har arbetat som undersköterska, sjuksköterska, vårdutvecklingssamordnare, lärare, rektor, chef och forskare. Hon är också medicine doktor i omvårdnad med inriktning mot demens.

Film Gerontologi och geriatrik

Se en film med fördjupande information om serien Gerontologi och geriatrik.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget