Serie

Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvård 2, läromedlet för dig som vill att dina elever ska få med sig maximalt med kunskap inom området ut på APL och in i sitt framtida yrkesliv!

series-hero image text series-hero image text

Om serien

Hälso- och sjukvård 2, upplaga 1

Boken beskriver olika sjukdomar, deras symtom, hur de diagnostiseras samt hur den medicinska behandlingen och omvårdnaden ser ut.

Eleven får också en inblick i områden såsom operationssjukvård, smärta och smärtbehandling, termiska skador och hur de behandlas samt kroppens vätske-, syra-basbalans och energibehov.

Ett kapitel beskriver också olika medicintekniska moment som undersköterskor kan få utföra genom delegering samt vissa undersökningar där de kan få assistera den undersökande läkaren.

Hälso- och sjukvård 2

Boken ger en tydlig och djuplodande beskrivning av bland annat sjukdomar, skador och behandling av dessa samt livräddande åtgärder som eleven kan ha nytta av på APL eller i sitt framtida yrkesliv. Strukturen i boken stöttar eleverna och varje kapitel innehåller kontrollfrågor som kan användas under läsningen, tydliga sammanfattningar och övningsuppgifter.

Boken är avsett för Vård- och omsorgsprogrammet men kan lika gärna användas för andra utbildningar inom ämnet.

Boken innehåller följande kapitel:

1. Andningsorganens sjukdomar
2. Hjärt- kärlsjukdomar
3. Nervsystemets sjukdomar
4. Infektionssjukdomar
5. Endokrina sjukdomar
6. Urinvägarnas sjukdomar
7. Skador och sjukdomar i rörelseapparaten
8. Sjukdomar i mag-tarmkanalen
9. Gynekologiska sjukdomar och besvär
10. Bränn- och köldskador
11. Transplantation
12. Smärta och smärtbehandling
13. Operation
14. Vätskebalans samt energi- och näringsbehov
15. Medicintekniska uppgifter
16. Livräddande åtgärder

Ny lärarhandledning utkommer 2024

Under 2024 kommer elevboken att kompletteras av en lärarhandledning som stöttar läraren genom konkreta uppgiftstips och kopieringsunderlag.

Övingsmästaren

På Övningsmästaren.se finns bokens texter som ljudfiler och övningar till alla bokens avsnitt. Övningarna hjälper eleverna att repetera det som de läst och att träna på centrala ord och begrepp. Övningsmästaren är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Läs mer om Övningsmästaren

Onlinebok

Hälso- och sjukvård 2 finns tillgänglig som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken.

Läs mer om våra onlineböcker

Författare

Johan Strömberg är utbildad sjuksköterska och har arbetat som vårdlärare och skolledare. I dag är han avdelningschef inom den kommunala vuxenutbildningen i Skövde. Han har dessutom varit med och utvecklat ett flertal kurser inom bland annat Räddningsmedicin och Skydd och säkerhet.

Film

I filmen finns fördjupande information om serien Hälso- och sjukvård.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Produkter i serien

Produkter tillgängliga för köp av privatpersoner