Mer information

Vad var det som hände egentligen, då för länge sedan? Med Koll på Historia får eleverna stilla sin nyfikenhet genom att arbeta dels med spåren av historien som finns runt omkring oss och dels med källor av den typ som arkeologer och historiker använder.

En grundbok för varje årskurs

Årskurs 4: Kort om forntiden samt vikingatiden och medeltiden

Årskurs 5: Vasatiden och stormaktstiden

Årskurs 6: Frihetstid, gustaviansk tid samt tiden 1809-1900.

De tre grundböckerna för årskurs 4, 5 och 6 innehåller lättillgängliga texter, bilder, kartor och tidslinjer. Varje kapitel inleds med tydliga mål för eleverna samt ord och begrepp som är viktiga i kapitlet. På uppslagen varvas de stora utvecklingslinjerna med texter som berättar om namngivna historiska personer på olika platser i samhället. Både när det gäller forntid-vikingatid, medeltid och nyare tid har vardagslivet för barn, kvinnor och män en viktig plats.

Koll på historia Aktivitetsbok 4, 5 och 6

Aktivitetsboken innehåller olika typer av uppgifter som underlättar elevernas kunskapsutveckling. Här kan de arbeta vidare på egen hand med stöd av grundboken.

Koll på historia Lärarguide 4, 5 och 6

För lärarens planering finns lärarguiden. Varje uppslag i grundboken stöds av material i lärarguiden med metodiska tips och bakgrundsfakta. För varje kapitel finns övningar och aktiviteter samt prov och facit.

För varje årskurs kommer serien att omfatta Grundbok, Aktivitetsbok och Lärarguide:

  • Grundboken innehåller lättillgängliga texter, bilder, kartor och tidslinjer. Varje kapitel inleds med tydliga mål för eleverna samt ord och begrepp som är viktiga i kapitlet.
  • I aktivitetsboken finns olika typer av uppgifter som underlättar elevernas kunskapsutveckling.
  • För lärarens planering innehåller lärarguiden med metodiska tips, bakgrundsfakta och ytterligare övningar och uppdrag till eleverna.