Mer information

Vad var det som hände egentligen, då för länge sedan? Med Koll på Historia får eleverna stilla sin nyfikenhet genom att arbeta dels med spåren av historien som finns runt omkring oss och dels med källor av den typ som arkeologer och historiker använder.

Med en säregen blandning av humor och blodigt allvar förmedlar författarna historiska skeenden på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Varje kapitel inleds med tydliga mål för eleverna samt ord och begrepp som är centrala i kapitlet. Texterna ger eleverna en kronologisk överblick över stora historiska skeenden samt förklarar hur dessa påverkat vår tid. I korta autentiska skildringar från olika källor får eleverna även ta del av olika människors levnadsöden, vilket gör historien levande.

Hela tiden har texterna sin utgångspunkt i den aktuell forskningen.
I böckerna finns ett rikt bildmaterial som kombinerar humoristiska illustrationer med ursprungligt material från den tid som texterna handlar om.

Koll på Historia ger eleverna kunskaper om historiska förhållanden och bidrar till att de kan förstå hur historien har påverkat den tid vi lever i just nu. Böckerna utgår från kursplanens centrala innehåll och tar bland annat upp kulturmöten, maktförhållanden och levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Koll på Historia grundboken

  • I årskurs 4 får eleverna repetera forntiden och läser mer om vikingatiden och medeltiden.
  • I årskurs 5 läser eleverna om Vasatiden och stormaktstiden.
  • I årskurs 6 läser eleverna om frihetstid, den gustavianska tiden samt tiden från 1809 till år 1900.

Koll på Historia Aktivitetsboken

Aktivitetsboken innehåller olika typer av uppgifter som befäster och fördjupar elevernas kunskaper. Här kan de arbeta vidare på egen hand med stöd av grundboken. Facit till aktivitetsboken finns här på hemsidan under fliken ”Nedladdningsbart material”.

Koll på Historia Lärarguiden

Varje uppslag i grundboken stöds av material i lärarguiden med metodiska tips, underlag för diskussioner och bakgrundsfakta. I ett avsnitt beskrivs hur ett språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnena kan bedrivas. För varje kapitel finns ordlistor med förklaringar, kopieringsunderlag, tester samt facit till testet och övningarna i lärarguiden.

Filmpresentation

Författarna ger här en livfull beskrivning av serien. Tryck på filmen nedan.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration