Serie

Koll på Historia

Upplaga 2

Vart reste vikingarna? Varför säger vi stormaktstiden och vad lekte barnen förr? Här finns svaren! Koll på Historia handlar om tiden från vikingatiden fram till de stora förändringarna i Sverige under 1800-talet. Denna upplaga utgår från Lgr22.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration