Matematik Origo för spår a

Om serien

Matematik Origo - nu även för yrkesprogrammen!

Nu finns Matematik Origo för yrkesprogrammen. I Matematik Origo 1a och 2a lyfter vi fram matematikens relevans. Här hittar du varierade uppgiftstyper på tre nivåer och tydliga genomgångar på ett lättillgängligt språk. I Matematik Origo är förståelsen för matematiken i centrum.

Dela Matematik Origo för spår a: