Mer information

Matte Direkt-serien är ett av Sveriges mest använda matematikläromedel. Den sträcker sig från förskoleklass till åk 9 och följer Lgr22. Läromedlets struktur är tydlig och flexibel och ger eleverna möjlighet att arbeta utifrån sin nivå.

En mattebok för alla
Elever lär på olika sätt, en del behöver stöttning och andra behöver utmaningar. Med Matte Direkt 4-6 vill vi ge alla elever de bästa förutsättningarna att utvecklas i matematik.

Här möter eleverna:

  • parallella kurser på olika nivåer
  • svarta sidor med rejäla utmaningar
  • avsnitt med gedigen problemlösning
  • programmeringsuppgifter med matematiskt innehåll

Här kan du bläddra i ett smakprov av Matte Direkt 6A

Grundbokens struktur

Böckernas grundstruktur är de tre nivåerna grön, blå och röd kurs. Eleverna börjar med den gröna grundkursen och gör sedan diagnosen "Vad kan du nu?". Efter diagnosen kan elever som behöver mer stöd gå vidare till den blå kursen. Övriga elever kan gå vidare till den röda kursen som breddar och fördjupar kapitlets innehåll. Det går utmärkt att låta elever jobba med den blå kursen redan från början. Den tar upp samma moment som den gröna kursen men är mer stöttande eftersom den bland annat har utökat bildstöd och något långsammare progression. Utöver den röda kursen så erbjuder de svarta sidorna rejäla utmaningar. De svarta sidorna finns i varje kapitel.

Med de olika kurserna får varje elev utmaningar på rätt nivå och serien blir mer flexibel.

oversiktmattedirekt4-6.JPG

Det finns även en gedigen problemlösningsdel och även programmeringsuppgifter med matematiskt innehåll.

Nytt för mellanstadiet är lärarmaterialet Arbetsblad, prov och aktiviteter (finns sedan tidigare för åk 7-9).

mattedirekt4-6befintligaochkommande.JPG

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration