Matte Direkt 4-6, upplaga 1

Mer information

Matte Direkt för mellanstadiet förnyas och först på plats är böckerna för åk 6. Både lärare och elever känner igen sig i den tydliga pedagogiken som finns i hela Matte Direkt-serien, men vissa delar är utökade och förstärkta och formspråk och illustrationer är nya.

Grunden i böckerna är att de är nivågrupperade i grön, blå och röd kurs. Eleverna börjar med den gröna grundkursen och gör sedan diagnosen, ”Vad kan du nu?”.

De elever som behöver en mer stödjande nivå går vidare till den blå kursen medan den röda kursen passar elever som behöver mer utmaningar.

Är den gröna grundkursen för svår för en elev går det utmärkt att göra den blå kursen redan från början. I den nya Matte Direkt är den blå nivån förstärkt och innehåller alla moment som finns i den gröna kursen.

Något som är helt nytt är att det finns en svart kurs för elever som behöver en utmaning utöver den röda kursen och klarar mer avancerade uppgifter. Med de olika kurserna får varje elev utmaningar på rätt nivå och serien blir mer flexibel.

Det finns också en gedigen problemlösningsdel och även programmeringsuppgifter med matematiskt innehåll.

Nytt för mellanstadiet är lärarmaterial med arbetsblad, prov och aktiviteter
(finns sedan tidigare för åk 7–9).

Komponenter i serien:

  • Elevböcker (tryckta och digitala)
  • Lärarguider (tryckta och digitala)
  • APA (arbetsblad, prov och aktiviteter)
  • Läxböcker
  • Elevböcker man skriver i
  • Träningshäften
  • Fördjupningshäften
  • Färdighetsträning i Bingel

Matte Direkt 4-6, upplaga 1 årskurs 6 (2 produkter)