Lärarstöd Digital

Lärarstöd Digital är ett digitalt stöd till läromedlets tryckta böcker och består av flera digitala produkter, såsom elevböcker och lärarguider/lärarhandledningar som du kan visa upp i klassrummet med hjälp av projektor på en storbildsskärm eller en interaktiv skrivtavla. På så vis kan du hålla genomgångar eller utföra uppgifter tillsammans med eleverna.

Med Lärarstöd Digital får du helt enkelt ett interaktivt och pedagogiskt stöd till din undervisning!

Lararstod-Digital.jpg

Användbara funktioner

I Lärarstöd Digital ingår även en rad olika användbara funktioner, till exempel skriv- och ritverktyg, men också matematikverktyg som linjal, Multibas och miniräknare. Med hjälp av funktionerna kan du skriva, räkna och mäta precis som eleverna gör.

Anpassa innehållet

Du har möjlighet att anpassa innehållet genom att till exempel ändra ordningen i genomgångar och aktiviteter så att det passar din undervisning. Du kan också ladda upp eget material (upp till 1GB) och spara ner dina anteckningar.

Till hösten 2020 finns följande läromedel tillgängliga som Lärarstöd Digital:

Matte Direkt Triumf 1A Lärarstöd Digital, Matte Direkt Triumf 1B Lärarstöd Digital och Matte Direkt Triumf 2A Lärarstöd Digital innehåller, förutom alla delar från den tryckta lärarguiden även elevboken på alla tre nivåer (grön, blå och röd). I Lärarstöd Digital finns det interaktiva genomgångar och aktiviteter samt digitala kapitelstarter. Genomgångar och aktiviteter består av bland annat formativa starter och återkopplingar. Lärarstöd Digital innehåller även arbetsblad, facit, stöd för bedömning, förklarande filmer samt mattesånger kopplade till respektive kapitel.


Här
kan du titta på en film om när Pernilla Falck, en av författarna, visar hur kapitelstarterna fungerar.

Exempel. Triumf 1A elevbok i Lärastöd Digital:

1_Triumf_1A_elevbok.jpg

Symbolerna på sidan visar att det finns bild + videoklipp.

2_Triumf_1A_elevbok.jpg

Genomgångssida med facit.

3_Triumf_1A_elevbok.jpg

Genomgångssidan med videoklipp.

Exempel. Triumf 2A lärarguide i Lärastöd Digital:

1_Triumf_2A_lararguide.jpg

Symbolen visar en digital kapitelstart plus multiikon.

2_Triumf_2A_lararguide.jpg

Lärarstöd Digital – en fristående del av Bingel

När du har köpt licensen till ditt läromedel hittar du Lärarstöd Digital i vår digitala plattform Bingel. Så nu kan du ha både ditt lärarstöd och elevernas färdighetsträning på samma ställe! Det går även bra att använda Lärarstöd Digital utan tillgång till hela Bingels ö-värld.

Läs mer om Bingel här!