Lärarstöd Digital

Lärarstöd Digital är ett digitalt stöd till läromedlets tryckta böcker och består av flera digitala produkter, såsom elevböcker och lärarguider/lärarhandledningar som du kan visa upp i klassrummet med hjälp av projektor på en storbildsskärm eller en interaktiv skrivtavla. På så vis kan du hålla genomgångar eller utföra uppgifter tillsammans med eleverna.

Med Lärarstöd Digital får du helt enkelt ett interaktivt och pedagogiskt stöd till din undervisning!

Användbara funktioner

I Lärarstöd Digital ingår även en rad olika användbara funktioner, till exempel skriv- och ritverktyg, men också matematikverktyg som linjal, Multibas och räknare. Med hjälp av funktionerna kan du skriva, räkna och mäta precis som eleverna gör.

Anpassa innehållet

Du har möjlighet att anpassa innehållet genom att till exempel ändra ordningen i genomgångar och aktiviteter så att det passar din undervisning. Du kan också skapa och ladda upp eget material (upp till 1GB) samt spara ner dina anteckningar.

Från våren 2022 finns följande läromedel tillgängliga som Lärarstöd Digital:

Matte Direkt Triumf 1A + 1B Lärarstöd Digital, Matte Direkt Triumf 2A + 2B Lärarstöd Digital och Matte Direkt Triumf 3A + 3B Lärarstöd Digital innehåller, förutom alla delar från den tryckta lärarguiden även elevboken på alla tre nivåer (grön, blå och röd). I Lärarstöd Digital finns det interaktiva genomgångar, aktiviteter och digitala kapitelstarter. Under genomgångar och aktiviteter hittar du bland annat formativa starter och återkopplingar. Lärarstöd Digital innehåller även arbetsblad, facit, stöd för bedömning, förklarande filmer samt mattesånger kopplade till respektive kapitel.

Lärarstöd Digital – en fristående del av Bingel

När du har köpt licensen till ditt läromedel hittar du Lärarstöd Digital i vår digitala plattform Bingel. Så nu kan du ha både ditt lärarstöd och elevernas färdighetsträning på samma ställe! Det går även bra att använda Lärarstöd Digital utan tillgång till hela Bingels ö-värld.
Läs mer om Bingel här!

Kom igång med Lärarstöd Digital

Titta på filmen och lär dig hur du loggar in och kommer igång med Lärarstöd Digital och hur du hittar ditt lärarstöd i Bingel.

Så fungerar kapitelstarterna

Titta på filmen där författaren Pernilla Falck visar hur kapitelstarterna fungerar.

Exempel. Triumf 1A elevbok i Lärarstöd Digital:

1_Triumf_1A_elevbok.jpg

Genomgångssida med en ikon innehållande bilder och mattesånger.

2_Triumf_1A_elevbok.jpg

Genomgångssida med facit.

3_Triumf_1A_elevbok.jpg

Genomgångssida med mattesång från Gåspennan.

Exempel. Triumf 2A lärarguide i Lärarstöd Digital:

1_Triumf_2A_lararguide.jpg

Uppslag från lärarguiden med ikoner för digitala kapitelstarter, länk till flera sidor samt genomgångar och aktiviteter.

2_Triumf_2A_lararguide.jpg

Uppslag från lärarguiden med innehållsförteckning.

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 förskoleklass (1 produkter)

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 1 (15 produkter)

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 2 (15 produkter)

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 3 (15 produkter)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration