Nedladdningsbart material

Elevboken Matte Direkt Triumf finns i tre olika versioner så att varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen formåga. Genomgångssidorna är identiska och träningssidorna är anpassade med utgångspunkt från den gröna boken.

  • Blå bok stöttar eleverna med extra bildstöd och fler repeterande övningar.
  • Grön bok passar de flesta elever.
  • Röd bok utmanar eleverna med mer problemlösning och innehåller uppgifter inom ett högre talområde.

Test
Ett testhäfte medföljer varje elevbok. Uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna självbedömer sin kunskap. Här finns även elevdokumentation för förmågorna både individuellt och i grupp.


Lärarguide
Lärarguiden finns både digitalt och i en tryckt version. De innehåller lättöverskådliga lektionsplaneringar, arbetsblad till varje kapitel, uppslag med facit från elevboken och ett tydligt lärarstöd för att snabbt komma igång med arbetet i klassen. Här hittar du även tips på aktiviteter, fakta och stöd för formativ bedömning samt kopplingar till Lgr 11.

Lärarguide digital innehåller även:

  • lnteraktiva övningar till varje kapitel.
  • Förklarande och tilltalande filmer.
  • Sånger från Gåspennan.

Bingel
Till varje kapitel finns det digital färdighetsträning i Bingel, där eleverna kan utveckla sina matematikförmågor.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här