Social omsorg 1

Författare

Cattrin Hurtig

Catrin har flera års erfarenhet av social omsorg inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättningsområdet. Hon är legitimerad lärare inom vård och omsorg samt barn och fritid och har varit lärare på gymnasieskolan och vuxenutbildning. Tidigare har hon också arbetat som skolkurator, förskollärare och som handledare i motiverande samtal, MI. Idag arbetar Cattrin som webblärare för företag och vuxenutbildning.

Caroline Key

Caroline är författare till lärarhandledningen, leg. sjuksköterska och yrkeslärare med en fil. mag. i omvårdnad. Hon har arbetat inom sjukvården både i Sverige och utomlands samt som utbildningsledare och lärare på yrkeshögskolan och på Karolinska Institutets sjuksköterskeprogram