Omvårdnad 1

Författare

Kjell Hjelm

Kjell har flera års erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorgen och ambulanssjukvården. Han är legitimerad lärare i vårdämnen, samhällskunskap och geografi och har varit lärare både på gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. På senare år har Kjell arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen och hemsjukvården. I dag är Kjell biträdande rektor inom kommunal vuxenutbildning med särskilt ansvar för yrkesutbildningar.

Kjell är även medförfattare till böckerna Vård- och omsorgsarbete 1 samt Vård- och omsorgsarbete 2 på Sanoma Utbildning.

”Jag hoppas kunna förmedla hur viktigt det är att lita på sina sinnen, att jobba med helhetssyn och att vara ödmjuk inför komplexiteten i omvårdnadsarbetet. Genom små handlingar, mycket ödmjukhet samt lyhördhet kan omvårdnadspersonal göra stor skillnad för de människor de möter i sin yrkesutövning.”

Kjell Hjelm, författare

Omvårdnad, upplaga 1 (1 produkter)