ZickZack 3 Lärarhandledning

Författare
Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan Nieland (Häftad, 2017)
Ämne
Svenska
Målgrupp
Grundskola F-3
Antal sidor
370
Utgivningsdatum
2017-10-13
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152346372
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

843 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar både dig som lärare och dina elever. Lärarhandledningen tillhör både ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet. Med den blir din läs- och skrivundervisning tydlig och strukturerad. Du ser vad målet med undervisningen är, vad som kommer att tas upp, vilka förmågor som tränas, hur du kan arbeta och hur du kan utvärdera såväl din undervisning som dina elevers framsteg.

Det finns matriser för att läsa, tala och skriva framtagna utifrån kunskapskraven i Lgr11. Med hjälp av dem kan du följa och dokumentera elevers utveckling. Lärarhandledningen innehåller även: En presentation av vilka pedagogiska rön som materialet bygger på (genrepedagogiken, reading2learn), en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag och facit. Därutöver innehåller lärarhandledningen för årskurs 2 en sammanställning samt presentation av olika läsförståelsestrategier och texttyper.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Bilagorna finns för gratis nedladdning. Adressen hittar du vid innehållsförteckningen i lärarhandledningen.

Nedladdningsbart material

Film om ZickZack

På besök hos Kvarnbackaskolan

Vi gjorde skolbesök hos Karin Pettersson när hon arbetade med ZickZack i sin trea. Här kan du se hur det gick till vid några olika tillfällen under arbetet. De arbetade med texten Emigrationen till Amerika.

Skapa förförståelse

Skapa förförståelse

Läs gemensamt

Läs gemensamt (Emigrationen till Amerika)

Ordna texten

Ordna texten

Gör en tankekarta

Gör en tankekarta

Bygg meningar

Ta hjälp av ZickZack Whiteboardskivor

Lyssna till en elevtext

Lyssna till en elevtext

Författare

Ett kompetent team av lärare är författare till de olika delarna av ZickZack för lågstadiet. Erfarenheter har blandats med nytänkande när serien växte fram. Här nedan kan du se vilka de är.

Författaren till ZickZack åk F:

Karin_Andersson.jpg

Karin Pettersson

Författarna till ZickZack åk 1-3:

ZickZackSkrivrummet_ForfNy.jpg

Karin Fjällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan Nieland

INTERVJU MED SUSAN NIELAND

Läs intervju med Susan Nieland som förklarar vad genrepedagogik är, metoden som hon arbetat med i 20 år. (PDF-dokument, 182 kB)

Digitalt

Bingel_logo

Till ZickZack finns Bingel - digitala färdighetsövningar. Där kan eleverna på ett roligt sätt träna på det som tas upp i ZickZack. Övningarna i Bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade.

Från lärarvyn i Bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Du som lärare kan lätt se vad dina elever har gjort och hur det har gått. Bingel fungerar både på dator och surfplatta.

Till Bingel.

Det man binglar blir man bra på!

ONLINEBOK
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. Den går även att använda som storbok i klassrummet.

Bingel

Bingel - digital färdighetsträning
Till ZickZack F-3 finns även digital färdighetsträning i Bingel. Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat.

Bingel_logo

Läs mer här!

Det man binglar blir man bra på.

Lgr22

Vi har gått igenom innehållet i den nya kursplanen i svenska och jämfört med innehållet i ZickZack i samband med att Lgr22 börjat gälla höstterminen 2022.

Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta använda ZickZack åk F–3 och vara trygga med allt innehåll behandlas.

Här kan du ladda ner och läsa den nya ändrade kursplanen i svenska:

Nya ändrade kursplanen i svenska

Här kan du ladda ner mer information samt en ny matris:

ZZ och Lgr22.pdf (PDF-dokument, 86 kB)

ZZMatris_åk 1-3_maj2022.pdf (PDF-dokument, 429 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration