Mer information

Koll på matematik 4-6

En ny serie som bäddar för ett rejält matematiklyft!
Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning.
Koll på matematik har tagits fram i enlighet med Lgr11 och ger därmed eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor inom alla moment. Materialet är tydligt och lätt att använda och skapar en god och varierad undervisningssituation.


Fokus på förmågorna!
I Koll på matematik är det tydligt för eleverna vad de olika matematiska förmågorna innebär. Efter varje avsnitt i grundkursen kommer "Välj bland förmågorna". Dessa sidor innehåller samma matematikinnehåll som har behandlats i avsnittet innan men är sorterade utifrån de olika förmågorna. Här väljer eleven antingen själv eller i samråd med läraren.


Koll på matematik - Skriva
Nu finns grundböckerna även i A4-format som eleverna kan skriva i.
Upplägget i Skriva-böckerna är detsamma som i de andra grundböckerna och de kan därför användas helt parallellt i undervisningen. Det som skiljer är att Skriva-böckerna innehåller skrivrader och skrivrutor, det finns extra Träna mera samt mer bildstöd. Dessutom finns sidor med blandade uppgifter istället för fördjupningssidorna. B-böckerna finns klara till vårterminen 2018.


Unik lärarguide
För att du som lärare ska få så mycket stöd som möjligt i din planering har vi gjort guiden extra tydlig.
För varje uppslag i elevboken finns motsvarande uppslag i lärarguiden. Elevuppslaget är placerat i mitten och runt omkring finns till exempel:
- Diskussionsfrågor till introduktionsuppslaget
- Avsnittsintroduktioner
- Aktiviteter
- Kommentarer till faktarutorna
- Tänk på:tips till läraren
Dessutom finns till varje kapitel:
- arbetsblad
- Mattekollen - underlag för självskattning
- test med bedömningsmatris
- pedagogisk planering


Onlineboken
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlinebok en är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Koll på matematik digital
Använder du redan eller funderar du på att skaffa Koll på matematik? Då vet du säkert att det finns digital färdighetsträning till serien i Bingel. I höst tar Koll på matematik ännu ett digitalt kliv. Då kommer mellanstadiets böcker i en helt digital version. De skapar nya möjligheter för både elever och lärare:
Koll på matematik digital innehåller samma populära innehåll som den tryckta boken men med nya smarta funktioner.
Elevlicensen innehåller:
· interaktiva övningar som antingen är självrättande, rättas mot facit eller rättas av lärare
· mattefilmer från Bingel finns tillgängliga i elevboken, inlagda där de behövs bäst
· en vy där introduktionsrutor och övningar finns sida vid sida
· en översikt över elevens resultat och progression
· tillgänglighetsanpassningar såsom ljud, anteckningsfunktion, möjlighet att se text eller övningar i helskärmläge.
Lärarlicensen innehåller dessutom:
· en integrerad lärarhandledning med kopieringsunderlag, prov och bedömningsmatriser
· möjligheter att skicka ut uppgifter i klassrummet
· en funktion för att skicka meddelanden och hemuppgifter till elever
· en tydlig översikt över elevens och klassens resultat och progression.

Pedagogiskt upplägg

Varje kapitel har en grundkurs som är uppdelad i tre avsnitt.


Introduktionsuppslaget till varje kapitel innehåller öppna frågor i syfte att skapa förförståelse inför ett kapitel och uppmuntra till att tänka och prata matematik. Där finns Mattekollen 1 som är en självskattning för att se vad eleven redan kan.


Välj bland förmågorna
Efter varje avsnitt i grundkursen kommer "Välj bland förmågorna". Dessa sidor innehåller samma matematikinnehåll som har behandlats i avsnittet innan men är sorterade utifrån de olika förmågorna. Här väljer eleven antingen själv eller i samråd med läraren.
Mattekollen
När alla avsnitt är avklarade kommer Mattekollen 2 där eleven och läraren med hjälp av en utvärdering får en tydlig bild av vad eleven kan och hur den ska gå vidare. På så vis får eleverna arbeta på sin nivå och tar aktiv del i sitt lärande.


Med hjälp av Mattekollen 2 går eleven vidare till Träna mer eller Fördjupning.


Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av kapitlets begrepp och metoder. Här finns också Mattekollen 3 där eleven gör en utvärdering av vilka kunskaper han/hon har utvecklat.


Längst bak i alla böcker finns en matris över kunskapskraven i matematik för åk 6. Med hjälp av den kan läraren förklara för eleven hur bedömningen går till och vad den grundar sig på.
Eleven får då en möjlighet att själv bli medveten om vad som behöver utvecklas.

Programmering

Film om programmering i Koll på matematik åk 6

Koll på matematik 4-6, upplaga 1 (55 produkter)

Lägg hela serien i varukorgen

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev