Serie

Matte Direkt Triumf F-3

Triumf är ett inspirerande läromedel för F–3. Elevböckerna för åk 1–3 finns i tre nivåer för att ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga. I serien finns tydliga lärarguider, testhäfte, Lärarstöd Digital samt digital färdighetsträning i Bingel.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Lärarstöd Digital för Triumf

Lärarstöd Digital är ett interaktivt undervisningsmaterial som du använder i klassrummet med hjälp av projektor på storbildsskärm eller en interaktiv skrivtavla. Med Lärarstöd Digital har du möjlighet att ha interaktiva genomgångar och aktiviteter med dina elever.

Triumf Lärarstöd Digital innehåller, förutom alla delar från lärarguiden även elevboken på alla tre nivåer (åk 1–3), digitala kapitelstarter, filmer och sånger, interaktiva genomgångar och aktiviteter och arbetsblad för nedladdning.

Interaktivt och pedagogiskt stöd till din undervisning

Matte Direkt Triumf F Lärarstöd Digital är ett lärarstöd med lättöverskådliga planeringar samt varierande aktiviteter med tydlig start och avslut. Matte Direkt Triumf 1A-3B Lärarstöd Digital innehåller, förutom alla delar från den tryckta lärarguiden även elevboken på alla tre nivåer (grön, blå och röd). I Lärarstöd Digital finns det interaktiva genomgångar, aktiviteter och digitala kapitelstarter. Under genomgångar och aktiviteter hittar du bland annat formativa starter och återkopplingar. Lärarstöd Digital innehåller även nedladdningsbara arbetsblad, facit, stöd för bedömning, förklarande filmer samt mattesånger.

Så fungerar kapitelstarterna

Titta på filmen där författaren Pernilla Falck visar hur kapitelstarterna fungerar.

Användbara funktioner

I Lärarstöd Digital ingår även en rad olika användbara funktioner, till exempel skriv- och ritverktyg, men också matematikverktyg som linjal, Multibas och räknare. Med hjälp av funktionerna kan du skriva, räkna och mäta precis som eleverna gör.

Anpassa innehållet

Du har möjlighet att anpassa innehållet genom att till exempel ändra ordningen i genomgångar och aktiviteter så att det passar din undervisning. Du kan också skapa och ladda upp eget material (upp till 1GB) samt spara ner dina anteckningar.

Lärarstöd Digital – en fristående del av Bingel

När du har köpt licensen till ditt läromedel hittar du Lärarstöd Digital i vår digitala plattform Bingel. Så nu kan du ha både ditt lärarstöd och elevernas färdighetsträning på samma ställe! Det går även bra att använda Lärarstöd Digital utan tillgång till hela Bingels ö-värld.
Läs mer om Bingel här!

Kom igång med Lärarstöd Digital

Ladda ner och läs manualen för hur du kommer igång och använder Lärarstöd Digital.

Ladda ner Lärarstöd Digital – Manual (PDF-dokument, 1,7 MB)

Titta också på filmen och lär dig hur du loggar in och kommer igång med Lärarstöd Digital och hur du hittar ditt lärarstöd i Bingel.

Här är några exempel på uppslag från Triumf Lärarstöd Digital:

Triumf 1A elevbok i Lärarstöd Digital
Det här är första sidan du som lärare möter. I högra hörnet finns en navigeringscirkel som du kan flytta och bland annat använda för att se innehållet i boken. Till både höger och vänster sida finns en meny som innehåller olika verktyg och funktioner som du kan använda dig av när du presenterar.

MD_Triumf_LD_första sidan.png

Ett uppslag med en genomgång om siffror och tal. Det här uppslaget har en ikon innehållande bilder och mattesånger.

MD_Triumf_LD_Siffror och tal.png

Samma uppslag som ovan, men nu med facit.

MD_Triumf_LD_Siffror och tal_facit.png

Samma uppslag med mattesången Tal 0–10 från Gåspennan.

MD_Triumf_LD_Mattesång Tal 1-10.png

Triumf 2A lärarguide i Lärarstöd Digital

Ett uppslag från den tryckta lärarguiden med ikoner för digitala kapitelstarter, film, länk till fler sidor samt genomgångar och aktiviteter.

MD_Triumf_2A_LD.png

Samma uppslag med meny och innehållsförteckning:

MD_Triumf_2A_LD_meny.png

Produkter i serien

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration