Mer information

Matte Direkt Triumf är ett nytt och modernt basläromedel för F-3. Det innehåller ett tydligt lärarstöd, elevböcker för olika inlärningsbehov, testhäften med bedömningsstöd till varje elevbok samt digital färdighetsträning i Bingel. Elevböckerna finns i tre olika varianter och ger eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga.

Med Matte Direkt Triumf får dina elever gå in i en spännande och ny mattevärld och med hjälp av sina nya mattekompisar lära sig räkna tillsammans. De gulliga mattekompisarna instruerar eleverna på ett roligt och finurligt sätt, allt för att göra matematikinlärningen både fantasifylld och inspirerande.

Elevboken Matte Direkt Triumf finns i tre olika versioner så att varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Genomgångssidorna är identiska och träningssidorna är anpassade med utgångspunkt från den gröna boken.

  • Blå bok stöttar eleverna med extra bildstöd och fler repeterande övningar.
  • Grön bok passar de flesta elever.
  • Röd bok utmanar eleverna med mer problemlösning och innehåller uppgifter inom ett högre talområde.

Test

Ett testhäfte medföljer varje elevbok. Uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna självbedömer sin kunskap. Här finns även elevdokumentation för förmågorna både individuellt och i grupp.

Lärarguide

Lärarguiden finns både digitalt och i en tryckt version. De innehåller lättöverskådliga lektionsplaneringar, arbetsblad till varje kapitel, uppslag med facit från elevboken och ett tydligt lärarstöd för att snabbt komma igång med arbetet i klassen. Här hittar du även tips på aktiviteter, fakta och stöd för formativ bedömning samt kopplingar till Lgr 11.

Lärarguide digital innehåller även:

  • lnteraktiva övningar till varje kapitel.
  • Förklarande och tilltalande filmer.
  • Sånger från Gåspennan.

Bingel

Till varje kapitel finns det digital färdighetsträning i Bingel, där eleverna kan utveckla sina matematikförmågor.

Utgivningsplan

Läromedel 1A 1B 2A 2B 3A 3B F
Elevböcker 3 nivåer Utgiven Utgiven Ht 2020 Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022
Lärarguide Utgiven Utgiven Ht 2020 Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022
Test Utgiven Utgiven Ht 2020 Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022
Bingel Utgiven Utgiven Ht 2020  Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022
Digitalt lärarstöd Utgiven Utgiven Ht 2020  Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev