Mer information

Matte Direkt Triumf är ett modernt basläromedel för F­–3. MD Triumf 1–3 innehåller elevböcker på tre nivåer, tydliga och strukturerade lärarguider, testhäften med bedömningsstöd, Lärarstöd Digital samt digital färdighetsträning i Bingel. MD Triumf F-klass Lärarstöd Digital är ett interaktivt undervisningsmaterial som innehåller lättskådliga planeringar med koppling till Skolverkets kartläggning ”Hitta matematiken”.

Med Matte Direkt Triumf går dina elever in i en spännande och ny mattevärld och med hjälp av sina nya mattekompisar lär de sig matematik tillsammans. I förskoleklassen får eleverna lära känna mattekompisarna Milli, Mega och Giga genom åtta berättelser med intresseväckande illustrationer. De gulliga mattekompisarna instruerar sedan eleverna i åk 1–3 på ett roligt och finurligt sätt, allt för att göra matematikinlärningen både fantasifylld och inspirerande.

Triumf F-klass Lärarstöd Digital innehåller åtta kapitel med elevnära teman knutna till specifika matematiska innehåll. Till varje kapitel finns det en inspirerande illustration, en berättelse och en stor variation av aktiviteter och interaktiva övningar som passar att göra i par, grupp eller i helklass.

Elevboken Matte Direkt Triumf 1–3 finns i tre olika nivåer (färgprick på bokryggen visar vilken nivå det är) så att varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Genomgångssidorna är identiska och träningssidorna är anpassade med utgångspunkt från den gröna nivån.

  • Blå bok stöttar eleverna med extra bildstöd och fler repeterande övningar.
  • Grön bok passar de flesta elever.
  • Röd bok utmanar eleverna med mer problemlösning och innehåller uppgifter inom ett högre talområde.

Test

Till varje elevbok finns ett häfte med test och bedömningsstöd. Uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna självbedömer sina kunskaper. Här finns även elevdokumentation för förmågorna både individuellt och i grupp.

Lärarguide

Lärarguiderna stöttar lärare så väl som elever. Den innehåller ett tydligt stöd med lättöverskådliga lektionsplaneringar med formativ start, genomförande och formativa återkoppling. Det finns arbetsblad till varje kapitel och uppslag med facit till elevboken. Lärarguiden innehåller även tips på aktiviteter, fakta och stöd för formativ bedömning.

Lärarguiderna finns i tryckt form och i Lärarstöd Digital. De innehåller:

  • formativ bedömning enskilt och i grupp
  • tips på aktiviteter och lekar
  • arbetsblad.

Lärarstöd Digital innehåller:

  • interaktiva genomgångar och aktiviteter
  • förklarande filmer
  • mattesånger
  • digitala kapitelstarter

I Lärarpaket ingår både det tryckta och digitala lärarstödet. Läs mer om Lärarstöd Digital!

Till varje kapitel finns det digital färdighetsträning i Bingel, där eleverna kan utveckla sina matematikförmågor. Läs mer om Bingel!

Produkter i serien

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration