Mer information

Matte Direkt Triumf är ett nytt och modernt basläromedel för F-3. Det innehåller ett tydligt lärarstöd, elevböcker för olika inlärningsbehov, testhäften med bedömningsstöd till varje elevbok samt digital färdighetsträning i Bingel. Elevböckerna finns i tre olika nivåer och ger eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga.

Med Matte Direkt Triumf får dina elever gå in i en spännande och ny mattevärld och med hjälp av sina nya mattekompisar lära sig räkna tillsammans. De gulliga mattekompisarna instruerar eleverna på ett roligt och finurligt sätt, allt för att göra matematikinlärningen både fantasifylld och inspirerande.

Elevboken Matte Direkt Triumf finns i tre olika nivåer (färgprick på bokryggen visar vilken nivå det är) så att varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Genomgångssidorna är identiska och träningssidorna är anpassade med utgångspunkt från den gröna boken.

  • Blå bok stöttar eleverna med extra bildstöd och fler repeterande övningar.
  • Grön bok passar de flesta elever.
  • Röd bok utmanar eleverna med mer problemlösning och innehåller uppgifter inom ett högre talområde.

Test

Till elevboken finns ett häfte med test och bedömningsstöd. Uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna självbedömer sin kunskap. Här finns även elevdokumentation för förmågorna både individuellt och i grupp.

Lärarguide

Matte Direkt Triumf är ett inspirerande, tydligt och strukturerat läromedel som stöttar läraren så väl som eleverna. Lärarguiden är lätt att sätta sig in i och innehåller korta förklaringstexter till alla uppslag från elevboken, vilket gör att det går snabbt och lätt att förbereda sina lektioner.

Lärarguiden finns i både tryckt och digital form och innehåller:
-formativ bedömning enskilt och i grupp,
-tips på aktiviteter och lekar,
-arbetsblad.

Den digitala lärarguiden innehåller även:
- interaktiva övningar,
- filmer,
- roliga och kluriga mattesånger.
Läs mer under fliken Lärarstöd Digital.

I Lärarpaket ingår både det tryckta och digitala lärarstödet.

Till varje kapitel finns det digital färdighetsträning i Bingel, där eleverna kan utveckla sina matematikförmågor. Läs mer om Bingel här.

Utgivningsplan

Läromedel 1A 1B 2A 2B 3A 3B F
Elevböcker 3 nivåer Utgiven Utgiven Utgiven Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022
Lärarguide Utgiven Utgiven Ht 2020 Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022
Test Utgiven Utgiven Ht 2020 Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022
Bingel Utgiven Utgiven Utgiven Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022
Digitalt lärarstöd Utgiven Utgiven Ht 2020  Vt 2021 Ht 2021 Vt 2022 Vt 2022