Mer information

Matte Direkt Triumf är ett nytt och modernt basläromedel för F-3. Det innehåller ett tydligt lärarstöd, elevböcker för olika inlärningsbehov, testhäften med bedömningsstöd till varje elevbok samt digital färdighetsträning i Bingel. Elevböckerna finns i tre olika nivåer och ger eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga.

Med Matte Direkt Triumf får dina elever gå in i en spännande och ny mattevärld och med hjälp av sina nya mattekompisar lära sig räkna tillsammans. De gulliga mattekompisarna instruerar eleverna på ett roligt och finurligt sätt, allt för att göra matematikinlärningen både fantasifylld och inspirerande.

Elevboken Matte Direkt Triumf finns i tre olika nivåer (färgprick på bokryggen visar vilken nivå det är) så att varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Genomgångssidorna är identiska och träningssidorna är anpassade med utgångspunkt från den gröna boken.

  • Blå bok stöttar eleverna med extra bildstöd och fler repeterande övningar.
  • Grön bok passar de flesta elever.
  • Röd bok utmanar eleverna med mer problemlösning och innehåller uppgifter inom ett högre talområde.

Test

Till elevboken finns ett häfte med test och bedömningsstöd. Uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna självbedömer sin kunskap. Här finns även elevdokumentation för förmågorna både individuellt och i grupp.

Lärarguide

Matte Direkt Triumf är ett inspirerande, tydligt och strukturerat läromedel som stöttar läraren så väl som eleverna. Lärarguiden är lätt att sätta sig in i och innehåller korta förklaringstexter till alla uppslag från elevboken, vilket gör att det går snabbt och lätt att förbereda sina lektioner.

Lärarguiden finns i tryckt form och i Lärarstöd Digital och innehåller:

  • formativ bedömning enskilt och i grupp,
  • tips på aktiviteter och lekar,
  • arbetsblad.

Lärarstöd Digital innehåller:

  • Interaktiva genomgångar och aktiviteter
  • Förklarande filmer
  • Mattesånger från Gåspennan
  • Digitala kapitelstarter

I Lärarpaket ingår både det tryckta och digitala lärarstödet. Läs mer om Lärarstöd Digital!

Till varje kapitel finns det digital färdighetsträning i Bingel, där eleverna kan utveckla sina matematikförmågor. Läs mer om Bingel!

Produkter i serien

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration