Studio Triumf

Studiopresentation av läromedlet Matte Direkt Triumf för lågstadiet. I studion finns författarna tillsammans redaktör och förläggare som berättar om upplägget i serien och vilka komponenter som ingår.

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 förskoleklass (1 produkter)

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 1 (15 produkter)

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 2 (15 produkter)

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 3 (15 produkter)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration