Studio Triumf

Studiopresentation av läromedlet Matte Direkt Triumf för lågstadiet. I studion finns författarna tillsammans redaktör och förläggare som berättar om upplägget i serien och vilka komponenter som ingår.

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 1 (14 produkter)

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 2 (14 produkter)

Matte Direkt Triumf F-3, upplaga 1 årskurs 3 (14 produkter)