ZickZack 4-6, version 1

Lgr22 och ZickZack, version 1

En av förbättringarna i version 2 av både Skrivrummet och Läsrummet är att de är anpassade till Lgr22. Kanske uppkommer då frågan:

Hur gör vi om vi redan har version 1 av ZickZacks rum? Kan vi fortsätta med dem ett tag till? Hur väl fungerar de mot Lgr22?

Självklart rekommenderar vi att ni byter till version 2 så snart det är möjligt. Den versionen är bättre anpassad till Lgr22. Men version 1 fungerar fortfarande bra. Det centrala innehåll som ska ligga till grund för planeringen av undervisningen i svenska och svenska som andraspråk finns med även i version 1. Bedömningsunderlagen för Läsa och Skriva är däremot utarbetade utifrån Lgr11.

Här kan du ladda ner ett bedömningsunderlag som stämmer med Lgr22  (PDF-dokument, 413 kB).

Produkter i serien

ZickZack 4-6, version 1

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration