Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

God jul och gott nytt år!

I år skänker vi pengar till NCR Flyktinghjälpen i Sverige. De verkar för att tillhanda hålla mat, vatten, tak över huvudet, rättshjälp och utbildning till männinskor som är på flykt från krig och konflikter.

Vi passar även på att önska ALLA en riktig god jul och gott nytt år!

Hälsar vännerna på Sanoma Utbildning

Läs mer om NCR Flyktinghjälpen i Sverige och deras arbete.