Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Äntligen finns de röda Robinböckerna 1 och 2 i Bingel!

Nu hittar du de röda böckerna dvs. avancerad nivå, av Robin 1 och 2 i Bingel. Dina elever kan välja att lyssna på böckerna när det passar dem bäst - hemma eller i skolan.

Robin Läseböcker finns i tre nivå

Robin Läsebok finns i tre olika nivåer, på så sätt kan varje elev kan arbeta utifrån sin läsförmåga. I bingel

Den röda nivån på läseboken innehåller hela historien och används som högläsningsbok. Boken passar även de elever som läser relativt obehindrat och kan läsa en längre text. Robinböckerna finns även som grön och blå nivå.

Läseböckerna för varje årskurs finns på tre nivåer, så att alla elever får möjlighet att utveckla sin läsning efter egen förmåga.