Digitalt

Lärarstödet finns både digitalt - Robin digital - och i en tryckt version.

Båda innehåller lättöverskådliga lektionsplaneringar och en tydlig arbetsgång för att snabbt komma igång med arbetet i klassen.
I Robin digital finns även:

  • alla bilder ur läseboken att samtala kring
  • texten från läseboken
  • bildbank med bilderna ur arbetsboken
  • alfabetet samt handalfabetet
  • kopieringsunderlag
  • diagnosavstämningar.

Bingel - digital färdighetsträning

Till Robinböckerna finns även digital färdighetsträning i Bingel. Övningarna bygger på de språkliga moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat.

Bingel_logo

Till Bingel.

Det man binglar blir man bra på!

Robinböckerna, upplaga 1 (4 produkter)

Robinböckerna, upplaga 1 årskurs 1 (12 produkter)

Robinböckerna, upplaga 1 årskurs 2 (12 produkter)

Robinböckerna, upplaga 1 årskurs 3 (9 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev