Serie

Robinböckerna

Robinböckerna är en modern och humoristisk läromedelsserie för F-3 med såväl omfattande lärarstöd, läseböcker och arbetsböcker som digital färdighetsträning i Bingel. Läseboken finns på fyra nivåer, så att eleverna får möjlighet att utveckla sin läsning efter egen förmåga.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

För dig som lärare

Här hittar du facit, rättelser och information om Lgr 22.

Ladda ner facit till arbetsböckerna

Robin 1 Arbetsbok (PDF-dokument, 44,2 MB)
Robin 2 Arbetsbok (PDF-dokument, 24,5 MB)
Robin 2X Arbetsbok (PDF-dokument, 24,6 MB)

Robin 3 Arbetsbok (PDF-dokument, 13,4 MB)
Robin 3X Arbetsbok (PDF-dokument, 14,7 MB)

Ladda ner facit för läxböckerna

Robin Läxbok 1a (PDF-dokument, 5,2 MB)
Robin Läxbok 1b (PDF-dokument, 4,3 MB)
Robin Läxbok 2a (PDF-dokument, 3,1 MB)
Robin Läxbok 2b (PDF-dokument, 2,8 MB)
Robin Läxbok 3a (PDF-dokument, 3 MB)
Robin Läxbok 3b (PDF-dokument, 2,6 MB)

Rättelser

Rättelse Hjälp, en robot, kapitel 27 röd och grön nivå

Delar av innehållet i detta kapitel har uppfattats som olämpligt. Det är något vi självklart tagit till oss och har ändrat i och med nästa tryckning. En ny sida 113 går att skriva ut och applicera i respektive bok. Även ljudfilerna kommer att revideras.

Robin_1_grön_s113_NY.pdf (PDF-dokument, 604 kB)

Robin_1_röd_s113_NY.pdf (PDF-dokument, 609 kB)

Övriga rättelser

Robin 1, kopieringsunderlag 11 Min planet (PDF-dokument, 100 kB)

Robin arbetsbok åk 1, sidorna 41 och 45  (PDF-dokument, 1,3 MB)

Robin arbetsboken för åk 1 sidan 71  (PDF-dokument, 268 kB)

Robin arbetsbok åk 3, sidan 3  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Mollyspelet (PDF-dokument, 204 kB)

Läsförståelsekort åk 2, kapitel 2, fråga 2  (PDF-dokument, 224 kB)

Lgr 22

I samband med att Lgr22 börjat gälla höstterminen 2022 har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i svenska och jämfört med innehållet i Robinböckerna.

Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta använda Robinböckerna åk F–3 och vara trygga med allt innehåll behandlas.

Här kan du ladda ner och läsa den nya ändrade kursplanen i svenska:

Nya ändrade kursplanen i svenska

Här kan du ladda ner ändringar Lärarguiden årskurs 3, sidorna 6–9:

Robinböckerna och koppling till ämnet svenska och Lgr22  (PDF-dokument, 3 MB)

Här kan du ladda ner ändringar Lärarguiden årskurs 2, sidorna 7–9:

Robinböckerna och koppling till ämnet svenska och Lgr22  (PDF-dokument, 2,1 MB)

Här kan du ladda ner ändringar Lärarguiden årskurs 1, sidorna 7–9.

Robinböckerna och koppling till ämnet svenska och Lgr22  (PDF-dokument, 2,7 MB)

Produkter i serien

Robinböckerna, upplaga 1

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration