Mer information

Engelska ska vara spännande och roligt och det kommer det att bli med Champ. Här finns välskrivna texter, varierande övningar och medryckande sånger, som motiverar eleverna att vilja använda engelskan.

I Champ finns det:
- olika texttyper
- en tydlig övningskedja där eleverna systematiskt tränar de olika förmågorna
- en pedagogisk planering till varje avsnitt som tydligt visar kopplingen till förmågorna och hur dessa ska bedömas
- repetitionskapitel som fungerar som diagnoser
- konkreta tips för arbete med språkliga strategier och bedömning
- nya sånger
- en "verktygslåda" för eleverna med ordfält och grammatik

Snabbvalslänkar:
Textbook
Textbook Onlinebok
Workbook
Lärarhandledningen
Ljudfiler
Sånger
Elevfacit
Champ Extra Speaking 4-6

Textbook
- Texterna är inspirerande och engagerande.
- Eleverna får i textbook möta olika texttyper t.ex. dialoger, berättelser, faktatexter, bloggtexter, artiklar, sagor och rim.
- I repetitionskapitlen får eleverna stämma av sina kunskaper.
- Det finns en toolbox som innehåller ordfält och grammatik.
- Det finns nyillustrerade bildordlistor samt styckeordlistor och alfabetiska ordlistor.

Textbook Onlinebok
En onlinebok med inläst ljud som speglar innehållet i Textbook.

Workbook
Varje kapitel börjar med en Warm up, för att väcka intresse för innehållet i det kommande kapitlet och för att ge förförståelse för det ordfält som eleverna kommer att möta i kapitlet. Övningarna är markerade med symboler för de receptiva och de produktiva förmågorna (läsa, höra, skriva, tala).
- Läsa. Läsförståelseövningen som hör till kapiteltexten hjälper eleven att utveckla lässtrategier.
- Höra. Det finns hörövningar till varje kapitel. De innehåller frågor på detaljer såväl som på helheten.
- Tala. Tal- och interaktionsövningarna är många och inspirerande.
- Skriva. I varje kapitel får eleven öva sin skriftliga förmåga, både genom att skriva utifrån modelltexter och mer fritt.

Varje kapitel innehåller även övningar som tränar de ordfält och den grammatik som eleverna möter i texterna.

Under rubriken Reflektera (Champ 4)/Can you figure it out? (Champ 5) får eleverna fundera över grammatiska konstruktioner eller läs- och hörförståelsefrågor. Sist i varje kapitel finns en Challenge-övning som är till för dem som arbetar snabbt och vill utmana sig själva.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är en stor hjälp för dig som lärare. Den innehåller:
- pedagogiska planeringar
- kapitelgenomgångar
- kopieringsunderlag metodiska tips
- bedömningsmatriser.

Kapitelgenomgångarna ger en konkret pedagogisk vägledning. Du får förslag på hur du kan arbeta med klassen genom varje kapitel samt hur du stöttar eleverna före, under och efter kapitelgenomgången. Språkliga strategier behandlas genomgående i kapitelkommentarerna men även i en egen sektion.
Det finns två fristående prov, ett till höstterminen och ett till vårterminen. Proven testar förmågorna läsa, höra, tala, skriva.

Ljudfiler
Texterna är inspelade med native speakers. Textbokens ljudfiler finns även på Övningsmästaren: www.ovningsmastaren.se.
Övningsbokens ljudfiler (hörövningarna) samt hörförstålseprovens ljudfiler säljs som nedladdningsbara ljudfiler.

Sånger
Till varje kapitel finns en sång som behandlar textinnehållet på något vis, det kan vara ett ordfält eller ett grammatiskt moment. Sångerna finns både som sångversion och instrumentalversion.

Elevfacit
Innehåller facit till övningarna i workbook.

Champ Extra Speaking 4-6
Champ Extra Speaking är en lärarhandledning med 45 konkreta interaktionsövningar som är lustfyllda och engagerande och som tränar dina elever i att kommunicera på engelska och att använda språkliga strategier. Materialet ger många tillfällen för dig som lärare att lyssna på dina elever och följa deras språkutveckling.
Övningarna är indelade i följande kapitel:
- Warm Up (10 övningar)
- Discuss (13 övningar)
- Role Play (8 övningar)
- Speech (4 övningar)
- Fun and Games (7 övningar)
- End of Lesson (3 övningar)

Till varje kapitel finns kopieringsunderlag och exempel till övningarna. Det finns också förslag på hur alla övningar kan varieras. Materialet riktar sig främst till dig som undervisar i årskurserna 4-6 men de flesta övningarna går att variera och använda i alla årskurser. Champ Extra Speaking ingår i Champ-serien men går att använda som ett fristående material.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration