Koll på Historia 4 Elevpaket (1 grundbok+1 elevlicens)

Författare
Jonathan Lindström, Elisabeth Wahlbom (Hybridpaket, 2021)
Ämne
Historia
Målgrupp
Grundskola åk 4-6
Utgivningsdatum
2021-09-15
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152363577
Länk till serie:

224 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Elevpaketet består av 1 ex av Koll på Historia 4 Grundboken, upplaga 3 och 1 ex av Koll på Historia 4 Digital, elevlicens 12 månader.

Koll på Historia 4 Digital (elevlicens) är ett interaktivt läromedel som finns i vår plattform Kampus. Allt material som finns i den tryckta grundboken och övningarna från aktivitetsboken finns i den digitala elevlicensen, men här har det anpassats till det digitala mediets möjligheter.

Koll på Historia 4 inleds med en kort repetition av forntiden. Därefter behandlas vikingatiden och medeltiden – perioden 800–1500. Eleverna får ta del av vikingarnas levnadsvillkor, deras religion, vikingafärder och kulturmöten samt hur de blev kristna. När vikingatid övergått i medeltid får de läsa om hur Sverige blev ett enat rike, hur kyrkan påverkade samhället, hur städer växer fram och vad Hansan fick för betydelse. Eleverna får också stifta bekantskap med några kända historiska personer som Heliga Birgitta, Birger jarl och drottning Margareta. I text och bild beskrivs källor från olika tider och vad vi kan få veta av dem samt exempel på hur historia har använts.

Varje kapitel inleds med ett en beskrivning av kapitlets innehåll och centrala historiska begrepp. Här finns målen för kapitlet som hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna efter att ha läst kapitlet. Till varje textavsnitt finns en ordlista med förklaringar till ord och begrepp. 

Övningarna i Koll på Historia 4 Digital (elevlicens) är hämtade från aktivitetsboken och befäster elevernas faktakunskaper och de centrala historiska begreppen från texterna. Vissa av uppgifterna utmanar eleverna att fundera lite längre och dra egna slutsatser.

För att kunna använda elevlicensen behövs en aktiv lärarlicens.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration