Lgr22

I samband med att Lgr22 börjat gälla höstterminen 2022 har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i svenska och jämfört med innehållet i Robinböckerna.

Det är inte så stora förändringar så lärare och elever kan fortsätta använda Robinböckerna åk F–3 och vara trygga med allt innehåll behandlas.

Här kan du ladda ner och läsa den nya ändrade kursplanen i svenska:

Nya ändrade kursplanen i svenska

Här kan du ladda ner ändringar Lärarguiden årskurs 3, sidorna 6–9:

Robinböckerna och koppling till ämnet svenska och Lgr22  (PDF-dokument, 3 MB)

Här kan du ladda ner ändringar Lärarguiden årskurs 2, sidorna 7–9:

Robinböckerna och koppling till ämnet svenska och Lgr22  (PDF-dokument, 2,1 MB)

Här kan du ladda ner ändringar Lärarguiden årskurs 1, sidorna 7–9.

Robinböckerna och koppling till ämnet svenska och Lgr22  (PDF-dokument, 2,7 MB)

Produkter i serien

Robinböckerna, upplaga 1

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration