Mer information

Berättelserna om roboten Robin och barnen Molly och Elton är både roliga och tänkvärda. Dina elever kommer att älska sina nya böcker!

Handlingen i de olika årskurserna utspelar sig dels i vardagen med skola, kompisar och de problem som kan uppstå där, dels i fantasimiljöer där allt kan bli verkligt när Robin är med.

Läseboken finns på flera nivåer, så varje elev kan arbeta utifrån sin läsförmåga. Historien i de olika årskurserna är densamma på alla nivåer, men textmängden och ordval varierar. Alla nivåer har samma starka bildstöd och lyssningskoder så att eleverna även kan läslyssna på berättelsen.

Robin_vit.pngNyhet! Nu kommer den vita nivån. Den har minst text och passar elever med språkliga utmaningar eller har svenska som andraspråk. Böckerna för årskurs 1 och 2 finns att köpa och boken för årskurs 3 är klar i augusti 2023.

Blå nivå innehåller mindre textmängd, enklare meningsbyggnad och färre ljudstridigt stavade ord. I årskurs 1 förekommer inga ljudstridigt stavade ord.

Grön nivå innehåller mer text, ljudstridigt stavade ord och passar de flesta elever.

Röd nivå innehåller hela historien och används även som högläsningsbok. Boken passar de elever som läser relativt obehindrat och kan läsa en längre, mer komplex text.

Lyssningskoder
Det finns lyssningskoder till varje kapitel i alla läseböcker, oavsett nivå. Det som behövs för att kunna få berättelsen uppläst är en mobil eller surfplatta.

Så här gör du: klicka på kameran, håll den över koden, öppna "blip.sano.ma" som kommer fram och tryck på play (det fungerar även här på skärmen - prova!).

Robin_lyssningskod_kap_1.png
Arbetsboken används till alla nivåer av läseboken. Till varje kapitel i läseboken hör två uppslag i arbetsboken med tydligt fokus på veckans mål. En sida handlar i alla årskurserna alltid om läsförståelse, kopplad till veckans kapitel. De övriga sidorna innehåller i årskurs 1 arbete med bokstäver och ljudanalys samt språklära, i årskurs 2 och 3 språklära samt arbete med olika texttyper.

Robin_3_arbetsböcker.png

Lärarguiden innehåller lättöverskådliga lektionsplaneringar
för arbetsgången innan, under och efter läsningen samt laborativa förövningar inför de språkliga uppgifterna i arbetsboken. Här finns även rikligt med kopieringsunderlag samt en överskådlig fördjupning och inspiration kring olika pedagogiska förhållningssätt och formativa bedömningsmetoder.
Lärarguiden tar även upp resonemang om läsforskning, om digitala möjligheter, om svenska som andraspråk, om det viktiga skrivandet och om vägen till att bli en aktiv läsare.

Det digitala lärarstödet innehåller, förutom alla delar från den tryckta lärarguiden även:

  • Läseboken på alla nivåer
  • Boken på röd nivå inläst
  • Förberedda bildpromenader
  • Interaktiva genomgångar
  • Arbetsboken för visningsvy
  • Extra kopieringsunderlag för nedladdning.

Produkter i serien

Robinböckerna, upplaga 1

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration