Mer information

Berättelserna om roboten Robin och barnen Molly och Elton är både roliga och tänkvärda. Dina elever kommer att älska sina nya böcker!

Handlingen i de olika årskurserna utspelar sig dels i vardagen med skola, kompisar och de problem som kan uppstå där, dels i fantasimiljöer där allt kan bli verkligt när Robin är med.

Läseboken finns på tre olika nivåer, så varje elev kan arbeta utifrån sin läsförmåga. Historien i de olika årskurserna är densamma på alla nivåer, men textmängden och ordval varierar.

Blå nivå innehåller minst textmängd, enklare meningsbyggnad, ett starkt bildstöd och färre ljudstridigt stavade ord. I årskurs 1 förekommer inga ljudstridigt stavade ord.

Grön nivå innehåller en större textmängd och ljudstridigt stavade ord och passar de flesta elever.

Röd nivå innehåller hela historien och används även som högläsningsbok. Boken passar de elever som läser relativt obehindrat och kan läsa en längre, mer komplex text.

Arbetsboken används till alla nivåer av läseboken. Till varje kapitel i läseboken hör två uppslag i arbetsboken med tydligt fokus på veckans mål. En sida handlar i alla årskurserna alltid om läsförståelse, kopplad till veckans kapitel. De övriga sidorna innehåller i årskurs 1 arbete med bokstäver och ljudanalys samt språklära, i årskurs 2 och 3 språklära samt arbete med olika texttyper.

Lärarguiden innehåller lättöverskådliga lektionsplaneringar
för arbetsgången innan, under och efter läsningen samt laborativa förövningar inför de språkliga uppgifterna i arbetsboken. Här finns även rikligt med kopieringsunderlagsamt en överskådlig fördjupning och inspiration kring olika pedagogiska förhållningssätt och formativa bedömningsmetoder.
Lärarguiden tar även upp resonemang om läsforskning, om digitala möjligheter, om svenska somandraspråk, om det viktiga skrivandet och om vägen till att bli en aktiv läsare.
Det digitala lärarstödet innehåller, förutom alla delar från den tryckta lärarguiden även:
• Läseboken på alla tre nivåer.
• Boken på röd nivå inläst.
• Förberedda bildpromenader.
• Interaktiva genomgångar.
• Arbetsboken för visningsvy.
• Extra kopieringsunderlag för nedladdning.

Lyssningskoder
I läseböckerna för åk 3 finns lyssningskoder vid varje kaptiel. Det som behövs för att kunna få berättelsen uppläst är en mobil eller surfplatta.
Så här gör du: klicka på kameran, håll den över koden, öppna "blip.sano.ma" som kommer fram och tryck på play (det fungerar även här på skärmen - prova!).

Utgivningsplan

Komponent

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk F

Läseböcker 3 nivåer

Utgiven

Utgiven

Utgiven

Ht 2021

Arbetsbok

Utgiven

Utgiven

Ht 2020

Ht 2021

Lärarguide

Utgiven

Utgiven

Ht 2020

Ht 2021

Bingel

Utgiven

Utgiven

Ht 2020 

Ht 2021

Digitalt lärarstöd

Utgiven

Utgiven

Ht 2020 

Ht 2020


Robin Folder (PDF-dokument, 6,8 MB)

Robin åk 1

På filmen får du ett smakprov på hur Arbetsboken och Lärarguiden för Robin åk 1 ser ut – vår redaktör Mikaela bläddrar stolt igenom materialet!

Robinböckerna, upplaga 1 (4 produkter)

Robinböckerna, upplaga 1 årskurs 1 (12 produkter)

Robinböckerna, upplaga 1 årskurs 2 (12 produkter)

Robinböckerna, upplaga 1 årskurs 3 (9 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev