Vi har läromedlen till lovskolan

Många elever har tyvärr missat mycket av den ordinarie skolgången den här våren och med regeringens, och inte minst er lärares, hjälp kommer det att anordnas fler lovskolor för att ge dessa elever en bättre chans att komma ikapp.

Vi har samlat ett urval av våra bästa ”kom i kapp-läromedel” i svenska, SVA, matematik samt engelska för åk 6-9 .

Du kan läsa mer om genom att klicka dig vidare på respektive läromedel.

Svenska och SVA

  • Bron i svenska och sva för åk 9. Bron är avsedd för elever som läser svenska på introduktionsprogrammen. Bron kan också med fördel användas av de elever som behöver repetera och komma i kapp och som ännu inte uppnått betyget E i grundskolans svenska.
  • Pejlo i svenska för åk 6-7 och åk 9. Pejlo träningshäften för åk 6-7 och åk 9 är ett populärt övningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk.
  • Upptäck Språket i sva för åk 6-9. Upptäck språket passar elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9. Boken är avsedd för svenska som andraspråk åk 6-9 och språkintroduktion. (Lärarhandling kommer att finnas tillgänglig i pdf-format inom kort).

Matematik

  • Bryggan Bas - innehåller grundläggande kunskaper i matematik motsvarande åk 4-6. Bryggan Bas är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyget E i årskurs 6, elever med behov av att repetera och reparera matematikens grunder. Boken kan användas som komplement under senare delen av mellanstadiet, i början av högstadiet och inom grundläggande vuxenutbildning, nationell delkurs 3.
  • Bryggan – för åk 7-9. Bryggan är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyget E i grundskolans matematik, elever med behov att repetera och reparera matematikens grunder. Boken kan användas under senare delen av högstadiet, på sommarkurser, förberedande kurser inför gymnasiet, gymnasiets introduktionsprogram och inom grundläggande vuxenutbildning, nationell delkurs 4.
  • Fokus på Matematik 1 och Fokus på Matematik 2. Fokus på matematik sammanfattar baskunskaperna i grundskolans matematik enligt Lgr 11. Serien passar därför utmärkt för elever på vuxenutbildningen grundläggande nivå, men också för elever i grund- och gymnasieskola som behöver extra stöd.
  • Förstå Språket Matematik. Övningarna i boken är både språk och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Förstå språket Matematik passar nyanlända, årskurs 7-9, förberedelseklass och introduktionsprogrammet.
  • Höga Trampolin. Höga Trampolin ger dina elever möjlighet att repetera och inhämta de kunskaper som ligger till grund för betyget E i grundskolans matematik.
  • Prio Matematik åk 7-9 Arbetsböcker. Prio Matematik är en modern läromedelsserie i matematik för högstadiet. Prio Matematik tränar och utvecklar eleverna i de fem förmågorna, låter alla möta allt centralt innehåll och synliggör kunskapskraven.
  • Matte Direkt 7-9 träningshäften. Till varje elevbok av Matte Direkt finns det två kompletterande träningshäften. Häftena vänder sig till de elever som behöver en enklare ingång eller ytterligare färdighetsträning.

Engelska

Lovskola.png